Essays about: "biokemikalier"

Found 3 essays containing the word biokemikalier.

 1. 1. Catalytic Upgrading of Fast Pyrolysis Bio-oil Using Zeolites

  University essay from KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Author : Elena Wikberg; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Fast pyrolysis bio-oil is considered as a possible source for production of liquid bio-fuels and bio-chemicals enabling the necessary transition to a renewable energy system. In this Master’s thesis work the upgrading of fast pyrolysis bio-oils with Fluid Catalytic Cracking (FCC) conversion process at industrially relevant conditions is studied using Fluid Catalytic Cracking Micro Activity Test (FCC MAT) unit at RISE ETC in Piteå, Sweden. READ MORE

 2. 2. Catalytic Upgrading of Fast Pyrolysis Bio-oil Using Zeolites

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Elena Wikberg; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Fast pyrolysis bio-oil is considered as a possible source for production of liquid bio-fuels and bio-chemicals enabling the necessary transition to a renewable energy system. In this Master’s thesis work the upgrading of fast pyrolysis bio-oils with Fluid Catalytic Cracking (FCC) conversion process at industrially relevant conditions is studied using Fluid Catalytic Cracking Micro Activity Test (FCC MAT) unit at RISE ETC in Piteå, Sweden. READ MORE

 3. 3. Grönt ljus för gröna kemikalier? Pilotstudie om hållbar etylenoxid

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Erik Ingmar; [2012]
  Keywords : Etylenoxid; biokemikalier; ; grundinvestering; bioraffinaderi;

  Abstract : Nya produkter måste till om den svenska massa- och pappersindustrin ska behålla konkurrenskraften gentemot utländska producenter. Biokemikalier är en trolig framtida marknad för skogsindustrin, och den här rapporten fokuserar på möjligheten att investera i en mindre, lokal fabrik som producerar etylenoxid genom direkt oxidation av etanol. READ MORE