Essays about: "biologisk mångfald"

Showing result 1 - 5 of 319 essays containing the words biologisk mångfald.

 1. 1. Matlandskap : om kommuners fysiska planering för hållbara livsmedelssystem

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karolina Wingård; [2021]
  Keywords : livsmedelssystem; jordbruk; matproduktion; foodscape; biologisk mångfald; biotoper; ekosystem; ekosystemtjänster; miljömål; Tanum;

  Abstract : Food production and land use could be blamed for a lot of the global environmental issues present in todays society. With an ever increasing global population and steadily increasing effects of climate change, which threaten our crops, there is likely potential for issues to increase in scope and severity. READ MORE

 2. 2. Effekter av ätbara perenner som inslag i den småskaliga grönsaksproduktionen : en intervjustudie i social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Hanna Jalilvand Forslund; Vera Celia Öster; [2021]
  Keywords : småskalig odling; ätbara perenner; social hållbarhet; ekonomisk hållbarhet; ekologisk hållbarhet;

  Abstract : I det här arbetet undersöks hur en introduktion av perenna grödor kan påverka den småskaliga grönsaksproduktionens sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhet, med avstamp i att många småskaliga odlare har svårt att få företaget att gå runt. I denna studie har kvalitativ information samlats in genom fem intervjuer med småskaliga odlare som integrerat ätbara perenner i form av bär, frukt, grönsaker och nötter i sina odlingar, detta för att få en bild av hur det ser ut inifrån företagen. READ MORE

 3. 3. Utökad användning av äng i städer genom ny skötselteknik : kan en ängsrobot vara lösningen?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Isa Hellman; [2021]
  Keywords : äng; ängsrobot; ängsskötsel; skötselteknik; parkförvaltning;

  Abstract : Ambitionen och efterfrågan att i större utsträckning introducera ängsmark i urban miljö har de senaste 10 åren ständigt ökat. Ängsmark bidrar med flera kvalitéer och fördelar gällande biologisk mångfald, minskad skötselintensitet och ett estetiskt värde avseende ytans rika blomning. READ MORE

 4. 4. GIS modeling of green roof ecosystem services to optimize green infrastructure placement and to map multifunctionality : a case study in Sydöstra staden, Uppsala, Sweden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Olivier Rostang; [2021]
  Keywords : ecosystem services; GIS; green roofs; urban green infrastructure; sustainable development; multifunctionality; urban planning;

  Abstract : Green roofing has emerged as a viable option for developers and planners seeking to integrate ecosystem services into the built environment, while, at the same time, responding to the constraints posed by urban densification. Urban green infrastructure (UGI) has been placed at the core of sustainable urban planning enabling the integration of ecosystem services in urban development. READ MORE

 5. 5. Odlingsmässiga faktorer i permakultur- och skogsträdgårdar : en intervjustudie av fem utövare i Sverige

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Jesper Hagerman Borgström; [2021]
  Keywords : permakultur; skogsträdgård; odlingssystem; permaculture; forest garden; growing systems;

  Abstract : I dagens samhälle är det vanligt att använda mineralgödsling och bekämpningsmedel för att maximera skörden och minska arbetet vid odling på stora åkrar av en eller ett par grödor. Men denna typ av odling har visat sig vara miljömässigt ohållbar. READ MORE