Essays about: "biologiska bekämpningsmedel"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the words biologiska bekämpningsmedel.

 1. 1. Växternas osynliga försvar : en undersökning av sekundära metaboliters betydelse och deras styrbarhet i hydroponiska system

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Julia Nilsson; [2020]
  Keywords : Rotexudat; abiotiska faktorer; respons; stress; kostnader; primära metaboliter; inducerat växtförsvar;

  Abstract : I växtproduktion används idag både kemiska bekämpningsmedel och biologiska strategier för att skydda den odlade kulturen från angrepp av olika slag. Men utöver den externa hjälpen från oss människor har växter en egen förmåga att försvara sig mot de hot som finns omkring dem. READ MORE

 2. 2. Kan mellangrödor bidra till en ökning av naturliga fiender i det europeiska odlingslandskapet?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Karolina Sahle; [2018]
  Keywords : mellangrödor; biodiversitet; insekter; ekologiska fokusarealer; nyttodjur;

  Abstract : I denna rapport undersöks översiktligt om mellangrödan som ekologisk fokusareal har potential att bidra till ökad mängd nyttodjur i jordbruket. I dagens Europa finns indikationer på att biomassan av flygande insekter minskat med ungefär 75 % de senaste trettio åren. READ MORE

 3. 3. Farming for food security : a critical study on the transition to post-fossil agriculture in Sweden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ebba Ulfbecker; [2018]
  Keywords : agricultural politics; food security; resilience; transition; climate mitigation; agroecology; sustainable intensification; the Rural Development program; contingency; rural development; discourse analysis; policy analysis;

  Abstract : This thesis addresses the preconditions to achieve a transition to fossil free agriculture in Sweden, to increase farm-level resilience and food security. Swedish agriculture is today highly dependent on imported fossil-based inputs, such as diesel, agrochemicals and protein feed. READ MORE

 4. 4. Urban gardens found to have higher pollination success than rural gardens

  University essay from Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Author : Lisa Bredenberg; [2018]
  Keywords : Biology and Life Sciences;

  Abstract : Recent decline in wild pollinators have been reported and studies have found a connection to increasing urbanisation, larger homogenous landscapes and increased pesticide usage. The pollinators are important to preserve for various ecosystem services, such as plant reproduction, however the effects on pollination success has not been thoroughly studied in relation to urbanisation. READ MORE

 5. 5. Ektoparasiticiden fipronil : vän eller fiende?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Sara Lennartsson; [2017]
  Keywords : fipronil; Frontline vet.®; ektoparasit; toxikologi; jordbruk;

  Abstract : En rad olika substanser och bekämpningsmedel framställs för att bekämpa ektoparasiter. Fenylpyrazolen fipronil är en av dessa substanser, och klassas som ett andra generationens insektsmedel. Denna litteraturstudie har undersökt vad fipronil har för negativa effekter på djur och människor som utsätts för substansen. READ MORE