Essays about: "biotic and abiotic"

Showing result 1 - 5 of 33 essays containing the words biotic and abiotic.

 1. 1. Humussyrornas roll i odlingssystemet : påverkan på växtproduktivitet vid applicering av humussyror

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Philip Juhlin; [2019]
  Keywords : Tillväxtfrämjande bakterier; fulvosyror; organiskt material; rottillväxt; stresstolerans; näringsupptag; growth promoting bacteria; fulvic acids; organic matter; rootgrowth; stress tolerance; nutrient uptake;

  Abstract : Förstöringen av odlingsbar mark orsakas till stor del av jordbruket och är ett hot mot matproduktionen och matsäkerheten. Odlingsbara arealen minskar samtidigt som efterfrågan på mat ökar. För att möta detta behöver odlingssystemens produktivitet öka utan fortsatt markförstöring. READ MORE

 2. 2. Recirkulering av restprodukter och gynnande av arbuskulär mykorrhiza : två möjliga faktorer i strävan mot ett hållbart fosfornyttjande?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Karl-Johan Fabo; [2018]
  Keywords : mykorrhiza; arbuskulär mykorrhiza; fosfor; fosforbrist; växtnäring; kretsloppsprodukter; restprodukter; tungmetaller; organiska föroreningar;

  Abstract : Låg förekomst av växttillgänglig fosfor är en begränsande faktor för grödors tillväxt på många odlingsmarker. Under det senaste århundrandet har odlare i allt högre utsträckning kommit att använda mineralgödsel för att kunna erhålla tillräckligt stora skördar. READ MORE

 3. 3. Characterisation of the epistatic hybrid incompatibility locus STRUBBELIG RECEPTOR FAMILY 3 in Arabidopsis

  University essay from SLU/Department of Plant Biology (from 140101)

  Author : Fredrik Dölfors; [2018]
  Keywords : abiotic stress; arabidopsis; co-evolution; hybrid incompatibility; receptor-like kinase;

  Abstract : Populations of Arabidopsis thaliana have spread throughout temperate zones of the world and adapted to prevailing biotic and abiotic stress factors. Diverging popula-tions of Arabidopsis accessions can evolve postzygotic hybrid incompatibility (HI). READ MORE

 4. 4. Biodiversity in assisted migration trials : a study comparing the arthropod diversity between different populations of cottonwood (Populus Fremontii) translocated to new areas

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Maria Noro Larsson; [2018]
  Keywords : assisted migration; biodiversity conservation; arthropods; climate change;

  Abstract : This study aims at investigating how diversity and community structure of arthropods are affected by assisted migration of foundation species. This is proposed to counter biodiversity loss in the tracks of climate change. By focusing on foundation species, a larger quantity of biodiversity could be protected. READ MORE

 5. 5. Effects of cover crops and limiting resources on biomass allocation in Elymus repens (L.) Gould

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Ines Prieto; [2017]
  Keywords : elymus repens L. gould; couch grass; cover crops; competition; light; nutrients; weeds in organic farming; perennial weed;

  Abstract : Weed control has always been a major challenge in arable lands. Elymus repens (couch grass), a rhizomatous perennial grass, is a particularly problematic weed in both annual and perennial crops in temperate climates. E. repens is dominant particularly in farming systems with no or limited use of herbicides. READ MORE