Essays about: "blågrön infrastruktur"

Found 3 essays containing the words blågrön infrastruktur.

 1. 1. Skyfallshantering med blågrön infrastruktur : gestaltningsarbete avseende skyfallshantering för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Siri Fogelberg; Frida Gissén; [2019]
  Keywords : skyfallshantering; landskapsarkitektur; blågrön infrastruktur; klimatanpassnig; gestaltning; vattenmagasinering; skyfall;

  Abstract : Runt om i världen dör allt fler människor till följd av skyfall och extremväder. I och med klimatförändringarna väntas även Sverige få fler och större skyfall. När en katastrof inträffar är behovet av att samhällsviktig verksamhet fungerar som störst. READ MORE

 2. 2. Uppföljning av regnbäddar i Vellinge : etablering av växter i regnbädd med biokol i växtbädden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Amanda Ivic; [2019]
  Keywords : biofilter; biokol; blågrön infrastruktur; dagvattenhantering; hållbar dagvattenhantering; regnbädd; växtmaterial; växtbädd; etablering; infiltration;

  Abstract : Urbanization is a worldwide trend that has changed the natural water cycle. Today, storm-water in cities is considered a problem that, amongst other things, causes damage to infrastructure. READ MORE

 3. 3. Building Social Capital : A Field Study of the Active, Beautiful and Clean Waters (ABC Waters) Programme in Singapore

  University essay from Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Oliver Tovatt; [2015]
  Keywords : Singapore; social capital; landscape perceptions; blue-green infrastructure; social engineering; bioengineering; social architecture; social sustainability; water infrastructure; biophilia; socialt kapital; landskapsarkitektur; blågrön infrastruktur; social ingenjörskonst; social stadsplanering; robert putnam;

  Abstract : This thesis presents a field study examining the effect of the Active, Beautiful and Clean Waters (ABC Waters) Programme in Singapore on social capital. Based on a multi-disciplinary approach and following the theoretical framework of bonding and bridging social capital developed by Robert Putnam and others, three different cases of the ABC Programme were compared, looking particularly at the level of blue-green landscape integration. READ MORE