Essays about: "blötutfodring"

Found 3 essays containing the word blötutfodring.

 1. 1. Rengöring av fodernedfallsrör i tillväxtavdelningen : kan det ha en positiv inverkan på grisens hälsa och tillväxt?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Jennifer Sköld; [2018]
  Keywords : tillväxt; avvänjning; rengöring; foder; avvänjningsvikt; avvänjningsdiarré;

  Abstract : Avvänjningen är en av de mest avgörande perioderna i en gris liv. Den hänger samman med en ökad risk för sjukdomar som t.ex. avvänjningsdiarré och en ökad antibiotikaanvändning. READ MORE

 2. 2. Bättre tillväxt för de minsta grisarna? : ett försök med utfodringsautomater till tillväxtgrisar

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Emma Lindqvist; Annie Schack; [2014]
  Keywords : tillväxtgrisar; avvänjning; avvänjningsvikt; utfodring; smågrisar; tillväxtfoder;

  Abstract : Grisar föds med olika förutsättningar och en gris som föds med lägre födelsevikt kan ha svårt att komma upp i samma tillväxttakt som sina kullsyskon. Detta leder till att det i varje omgång finns ett antal grisar med lägre avvänjningsvikt än de andra grisarna. READ MORE

 3. 3. Jämförelse av blötutfodringsanläggningar för grisar : intervju med blötutfodringsanvändare och säljare

  University essay from SLU/Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

  Author : Fredrik Nilsson; [2012]
  Keywords : blötutfodringsanläggningar; blötutfodring; slaktsvin; smågrisutfodring; suggutfodring; liquid feeding system;

  Abstract : Sedan tidigare har det inte funnits någon jämförelse mellan tillverkarna och vad det är som ingår i en blötutfodring. Tillverkarna har egna idéer om hur blötutfodringen skall vara uppbyggd och fungera. Det leder till skillnader mellan tillverkarna, vilka är intressanta att känna till vid investering av en blötutfodringsanläggning. READ MORE