Essays about: "blastocyst"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the word blastocyst.

 1. 1. Embryots signalering under tidig dräktighet : en jämförelse mellan idisslare, gris och häst

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Sophia Mourath; [2019]
  Keywords : dräktighetssignal; blastocyst; konceptus; progesterone; östrogen; corpus luteum; idisslare; gris; häst;

  Abstract : Tidig embryonal död under dräktighet är vanligt förekommande hos våra domesticerade djur vilket får konsekvenser för reproduktionsresultatet. För att en dräktighet skall etableras och kunna fortskrida krävs det kommunikation mellan det tidiga embryot eller konceptus (den nya individen med dess fosterhinnor) och det maternella systemet. READ MORE

 2. 2. Äggstockstransporttemperaturens påverkan på embryoutveckling och fettstruktur in vitro

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Johan Ekelund; [2018]
  Keywords : temperatur; transport; blastocyst; lipid; IVF;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Diapaus : en uråldrig strategi med en framtida roll?

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Lisa Dahlin; [2017]
  Keywords : diapaus; fördröjd implantation; blastocyst; mink; mus; rådjur;

  Abstract : Rådjur, mink och mus är tre däggdjursarter som alla tre har förmågan att fördröja sin avkommas utveckling. Detta sker genom en strategi som kallas diapaus och infaller innan det tidiga embryot, blastocysten, implanteras i livmoderslemhinnan. READ MORE

 4. 4. Effect of perfluorononanoic acid (PFNA) on bovine early embryo development in vitro

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Jacklin Kjellgren; [2017]
  Keywords : bovine; embryo development; IVF; IVP; perfluorononanoic acid; PFNA; mitochondria; lipid; toxicity;

  Abstract : Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances (PFASs) is a large family of highly fluorinated chemicals, used in different commercial products (e.g. in clothing, shampoos, kitchenware and fire-fighting foams) utilizing their different properties, and have been found in wildlife, humans and in the environment. READ MORE

 5. 5. Comparison of three paraffin oils showed no difference in development of humanday-2 cryopreserved embryos:apilotstudy

  University essay from

  Author : Jennie Jansson; [2017]
  Keywords : oil toxicity; blastocyst classification; morphokinetics; in-vitro fertilization; culture media;

  Abstract : In human-assisted reproduction, embryos are cultured in an environment designed to mimic the natural environment of embryo development. To maintain the optimal culture environment, the culture media is covered with oil. READ MORE