Essays about: "blomfärger"

Found 4 essays containing the word blomfärger.

 1. 1. Effects of flower abundance and colour on pan-trap catches

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Author : Hilda-Linn Berglund; [2016]
  Keywords : Syrphidae; Apoidea; Bombus; Cetoniidae; Lepturinae; Trichius; pan-trap; hand-netting; flower colour; Blomflugor; bin; humlor; guldbaggar; blombockar; humlebaggar; färgskålar; håvning; blomfärger;

  Abstract : Pollinating insects are important for many plants and for the human population. To be able to monitor pollinators and assess improvements made for them, it is important to get information about pollinator population changes. Therefore, it is essential that the methods used to collect data are accurate (i.e. READ MORE

 2. 2. Gestaltning med geofyter : lökar och knölar som tillägg till befintlig vegetation för att öka färgupplevelsen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Isabel Johanson; [2015]
  Keywords : färg; geofyter; lök- och knölväxter; växtgestaltning;

  Abstract : När landskapsarkitekter arbetar med växtgestaltning är det olika nyanser av grönt som utgör den huvudsakliga färgskalan. För att skapa ytterligare en dimension till platsen under blomningssäsongen kan rätt val av geofyter, lök- och knölväxter, bli ett bra komplement till det gröna. READ MORE

 3. 3. Trender på den svenska perennamarknaden

  University essay from SLU/Dept. of Crop Science

  Author : Carina Alaby; [2005]
  Keywords : perennamarknaden; trender; trendmarknadsföring; trendsättare; trädgrårdsmedia;

  Abstract : I detta arbete har jag undersökt vilka trender som råder på den svenska perennamarknaden 2005. Bakgrunden till mitt ämnesval är mitt intresse för marknadsföring och perenner. Mitt syfte har varit att få förståelse för vilka faktorer som inverkar på trenderna, hur trenderna uppstår och hur de ser ut idag. READ MORE

 4. 4. Samspel mellan amerikansk blomtrips, Frankliniella occidentalis, och kruk-gerbera, Gerbera jamesonii

  University essay from SLU/Dept. of Crop Science

  Author : Lena Roth; [2004]
  Keywords : frankliniella occidentalis; amerikansk blomtrips; gerbera;

  Abstract : Gerbera jamesonii is a plant with a large amount of pollen and various flower colours and a favourite host plant for Frankliniella occidentalis. The best growing temperature for gerbera is approximately 20°C. READ MORE