Essays about: "bobygge"

Found 4 essays containing the word bobygge.

 1. 1. Hur påverkar gyltans bobyggnadsbeteende modersegenskaperna och smågrisöverlevnaden?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Michaela Österman; [2021]
  Keywords : bobyggnadsbeteende; smågrisöverlevnad; smågrisdödlighet; bobygge; grisning;

  Abstract : Suggor har en stark vilja att bygga bo innan grisning trots att deras förhållanden har förändrats mycket från att bo utomhus till att nu bo inom den konventionella produktionen. Syftet med studien är att undersöka om gyltans bobyggnadsbeteende påverkar hennes modersegenskaper och därmed antalet avvanda smågrisar och avvänjningsvikterna, samt att undersöka varför smågrisarna dör. READ MORE

 2. 2. Gynnas talgoxens häckningsframgång av gallring i barrskogen? : en experimentell studie om anpassad skogsgallring

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Angelia Ellvin; [2020]
  Keywords : talgoxe; häckningsframgång; boreal skog; gallring; undervegetation;

  Abstract : Skogsbruket orsakar strukturella förändringar som hotar biologisk mångfald världen över, men industrin är samtidigt nödvändig för samhället. Speciellt undervegetationen försvinner ofta vid låggallring (CT), som är den dominerande gallringsmetoden i bl.a. Skandinavien, Baltikum och Ryssland. READ MORE

 3. 3. Kunskaper hos smågris- och slaktsvinsproducenter om grisens beteende i naturlig miljö – en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Jonna Johansson; [2014]
  Keywords : gris; sus scrofa; beteende; naturlig miljö; kunskap hos smågris- och slaktsvinsproducenter; pig; behaviour; natural environment; free-range; knowledge of piglets- and pigs for fattening producers;

  Abstract : Svensk lagstiftning förutsätter att livsmedelsproducenterna är tillräckligt kunniga för att se till att miljön främjar djurens hälsa och att möjlighet att bete sig naturligt ges. Samtidigt så finns det inget som reglerar vilken bakgrund eller utbildning producenterna ska ha för att säkerställa nödvändig kunskap. READ MORE

 4. 4. Skendräktighet - med hunden i fokus

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Malin Ottosson; [2014]
  Keywords : skendräktighet; tik; gulkropp; dräktighetshormoner; hund; pseudopregnancy; pseudocyesis; bitch; corpus luteum; pregnancy hormones; dog;

  Abstract : Tikens skendräktighet kan ställa till med mycket problem för djurägaren och även förvirring hos hunden. Många ser kastrering som en lösning på problemet men det kan i sin tur ge biverkningar. READ MORE