Essays about: "boreal forest"

Showing result 1 - 5 of 189 essays containing the words boreal forest.

 1. 1. Evaluated density estimates of young forest stands using high resolution 2D imagery from UAV

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Victor Kingstad; [2020]
  Keywords : UAV; forestry; inventory; survey; cleaning; tending; PCT; pre com-mercial thinning;

  Abstract : After more than three decades of advanced technology and methods to evaluate young forest attributes, the forestry still prefers laborious field surveys in regenera-tion forests. Preceding studies have virtually all successfully identified the saplings, but the cost has outweighed the benefits or at least not yet convinced the companies to step away from the traditional field surveys; high-resolution photogrammetric point clouds and ALS-data can provide accurate estimations of the biophysical prop-erties but requires intense data processing. READ MORE

 2. 2. Lavspridning på hyggesbrända hyggen

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : David Persson; [2020]
  Keywords : artificiell; lavspridning; hygge; ren; renskötsel; renbete; hyggesbränning;

  Abstract : Den boreala skogen har under mycket lång tid präglats utav bränder. Innan människan började kontrollera skogsbränder var det en naturligt återkommande störning. Idag bekämpas och kontrolleras naturliga skogsbränder av människan för att skydda timmer i skogarna. READ MORE

 3. 3. Gallringens effekter på botten- och fältskikt i grandominerad produktionsskog : en studie av hur störning kan påverka β-diversitet i Norrland och Svealand

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : William Jaktén Langert; Andreas Widell; [2020]
  Keywords : biodiversitet; bottenskikt; fältskikt; störning; gallring; boreal skog;

  Abstract : Den boreala skogens beståndsstruktur har historiskt primärt präglats av brand, vilket skapat en flerskiktad beståndsstruktur. Störning är därför en avgörande faktor för artmångfald i dessa ekosystem. READ MORE

 4. 4. Nocturnal moths use of novel habitats : a case study on a power line in a forest-mire mosaic in boreal Sweden

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Oskar Lövbom; [2020]
  Keywords : pollinators; Lepidoptera; moth; transmission line; assemblage structure; Noctuoidea; Geometridae;

  Abstract : Biodiversity and pollinators are declining all over the world, and a factor thought to cause this decline is destruction of natural habitats. One new way that has been discussed in an effort to try to mitigate the effects of declining habitats is to understand and use novel habitats, which are habitats created when, for example, building roads, railways, and power lines. READ MORE

 5. 5. Pärlugglebeläggning i förhållande till sorktillgång över en klimat-och landskapsgradient

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Petra Landström; [2020]
  Keywords : pärluggla; skogssork; gråsiding; åkersork; populationsdynamik;

  Abstract : Smådäggdjur har inventerats i Västerbottens län sedan 1971. Inventeringen genererar bakgrundsdata över populationsdynamik hos smådäggdjur, vilket används för tolkning av populationsförändringar i kringliggande trofiska nivåer. READ MORE