Essays about: "boreal skog"

Showing result 1 - 5 of 55 essays containing the words boreal skog.

 1. 1. Älgbete i restaureringsbränning : älgens respons på brand

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Albin Björnudd; Svante Brus; [2022]
  Keywords : älg; viltbete; naturvårdsbränning; tall; biologisk mångfald;

  Abstract : The moose is an important resource for Sweden but causes problems for forestry. Moose browsing damages annually cost forestry large amounts of money which makes it a hot topic of discussion. READ MORE

 2. 2. Hur påverkas skogslevande myror av den introducerade contortatallen?

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Mattias Andreasson; David Karlsson; [2020]
  Keywords : Pinus sylvestris; Pinus contorta; tall; Formicidae; myror; biodiversitet; boreal; skog;

  Abstract : I Sverige finns det intresse för nyintroducerade trädarter inom skogsbruket s.k. exoter. Exoterna kan påverka skogens biodiversitet negativt. READ MORE

 3. 3. Gallringens effekter på botten- och fältskikt i grandominerad produktionsskog : en studie av hur störning kan påverka β-diversitet i Norrland och Svealand

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : William Jaktén Langert; Andreas Widell; [2020]
  Keywords : biodiversitet; bottenskikt; fältskikt; störning; gallring; boreal skog;

  Abstract : Den boreala skogens beståndsstruktur har historiskt primärt präglats av brand, vilket skapat en flerskiktad beståndsstruktur. Störning är därför en avgörande faktor för artmångfald i dessa ekosystem. READ MORE

 4. 4. How does species density affect activity patterns of three sympatric ungulate species in a Scandinavian boreal forest?

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Linda Zetterkvist; [2020]
  Keywords : telemetry; pellet count; camera trap; linear mixed model; ungulate management; red deer; roe deer; moose;

  Abstract : Ungulate management becomes more complex when new species are being introduced and favorable habitats are created by commercial forestry and other forms of land use, resulting in increasing populations. Climate change is also affecting their distributions by altering their ability to spread from their historical range. READ MORE

 5. 5. Gynnas talgoxens häckningsframgång av gallring i barrskogen? : en experimentell studie om anpassad skogsgallring

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Angelia Ellvin; [2020]
  Keywords : talgoxe; häckningsframgång; boreal skog; gallring; undervegetation;

  Abstract : Skogsbruket orsakar strukturella förändringar som hotar biologisk mångfald världen över, men industrin är samtidigt nödvändig för samhället. Speciellt undervegetationen försvinner ofta vid låggallring (CT), som är den dominerande gallringsmetoden i bl.a. Skandinavien, Baltikum och Ryssland. READ MORE