Essays about: "boskap"

Showing result 1 - 5 of 103 essays containing the word boskap.

 1. 1. Field study of the drought’s impact on feeding strategy and biological parameters in early lactation dairy cattle

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Mikaela Würtz; [2019]
  Keywords : dairy cattle; drought; energy balance; feeding; metabolism;

  Abstract : The summer of 2018 was unusually warm and dry. For animal production, this resulted in poor pastures, reduced harvests of crops, such as roughage and grains, and increased risk for heat stress in the animals. The drought led to problems as in shortage of animal feed, which made the feeding of dairy cattle difficult. READ MORE

 2. 2. The importance of livestock for food security and nutrition in Sub-Saharan Africa

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Kajsa Bruhn; [2019]
  Keywords : undernourishment; stunting; livestock ownership; animal source foods; diarrhea;

  Abstract : In Sub- Saharan Africa 222 million people suffer from undernourishment, making it the region with the highest prevalence of undernourishment in the world. The prevalence of household livestock ownership is high in the region, making livestock’s influence on undernourishment and food security an interesting aspect to further examine. READ MORE

 3. 3. Bekämpning av zoonoser hos hundar i Kenya : rabies och cystisk ekinokockos

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Helena Sunning; [2019]
  Keywords : rabies; cystisk ekinokockos; massvaccination; populationskontroll; kombinerad sjukdomsbekämpning;

  Abstract : Rabies och cystisk ekinokockos (CE) är två sjukdomar som i Kenya sprids till människor främst via hundar. Det är två sjukdomar som går att bekämpa, och alltså går det lidande de orsakar för både människor och djur att undvika. READ MORE

 4. 4. Våm-pH hos mjölkkor : jämförelse av mättekniker och pH-förändring i samband med foderintag

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Veronica Furenbäck; [2019]
  Keywords : nätmagens pH; våmacidos; SARA; LRCpH; eBolus; buffring; salivflödeshastighet; tuggaktivitet; idissling; peNDF; partikellängd; sortering;

  Abstract : Våmmens pH hos mjölkkor varierar under dygnet och mikroberna i våmmen behöver ett pH mellan 6-6,5 för att fungera optimalt. Normalt hålls våm-pH stabilt genom att kon absorberar flyktiga fettsyror (VFA) till blodet och den viktigaste mekanismen är saliven vilket har en buffringsförmåga då den innehåller bikarbonat och vätefosfatjoner. READ MORE

 5. 5. Mechanical properties of films made of faba bean protein nanofiber and non-fibrillated protein

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Alice Dunge; [2019]
  Keywords : Faba bean; amyloid; fibrils; meat substitutes; elasticity; stiffness; proteins;

  Abstract : The production of livestock puts a huge strain on our ecosystem and the planet. It is the largest source of greenhouse gases and it causes loss in biodi-versity and pollution of water. One way to reduce these environmental dam-ages is to decrease the intake of meat and increase the intake of plant-based proteins. READ MORE