Essays about: "bostadsförsörjning"

Found 5 essays containing the word bostadsförsörjning.

 1. 1. Policy implications from Sweden for South Korea’s housing policy for young single-households

  University essay from KTH/Urbana och regionala studier

  Author : Jihee Kwon; [2022]
  Keywords : young single-person household; housing policy; housing supply; Sweden; South Korea; ungt ensamhushåll; bostadspolitik; bostadsförsörjning; Sverige; Sydkorea;

  Abstract : The number of young single-person households is consistently increasing in South Korea, as in Sweden where the most common type of household is the single-person household. Housing is the key to the transition of young adults to adulthood and it can affect their quality of life and economic security throughout their lifetime. READ MORE

 2. 2. Bostad – en vara eller icke vara? : en studie av bostadsförsörjningsmodellen Mallbo ur ett rättviseperspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Matilda Alfengård; Tova Troedsson; [2019]
  Keywords : Mallbo; rättvisa; bostadsojämlikhet; bostadsförsörjning; kommodifiering;

  Abstract : Mallbo är ett projekt som arbetar med en ny bostadsförsörjningsmodell som syftar till att åstadkomma billiga bostäder för ekonomiskt utsatta grupper. Det unika med Mallbo-modellen är att den förenar insatser för att stärka strukturellt hemlösas ekonomiska situation, genom bland annat arbetsmarknadsåtgärder, samtidigt som man vill sänka produktions- och boendekostnaderna. READ MORE

 3. 3. ”Det måste gå, vi tar inte ett nej för ett nej” : när civilsamhället bygger bostäder på landsbygden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Martina Staxäng; [2019]
  Keywords : bostadsbyggande; landsbygd; samhällsentreprenörskap; resurser; nätverk;

  Abstract : Alla behöver vi någonstans att bo. En stor majoritet av Sveriges kommuner uppger år 2018 att de har brist på bostäder och de bakomliggande orsakerna till detta kan variera. I landsbygdsområden och mindre orter är en vanlig anledning att det inte anses vara lönsamt att bygga nytt, även om det finns en efterfrågan. READ MORE

 4. 4. Inclusionary Housing. Analysis of a housing policy in California, USA

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Therese Ericsson; [2016]
  Keywords : ;

  Abstract : Sweden is not providing its citizens with sufficient housing anymore. Therefore it is important to consider what can be done to solve the situation. Sweden has the opportunity to learn from and be inspired by how other countries are trying to solve their housing issues. READ MORE

 5. 5. Munic ipal land allocation in larger development projects

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Johanna Granström; Linnéa Vestin; [2016]
  Keywords : Municipal land allocation; land allocation; housing; municipality; Kommunal markanvisning; markanvisaning; bostadsförsörjning; kommun;

  Abstract : Currently there is a high demand for housing in Sweden, especially in the metropolitan areas. The municipalities own a major part of the land intended for new construction. Through a land allocation the land can be allocated to developers, which in turn develops the area. Thus, land allocation is a vital tool for the housing development in Sweden. READ MORE