Essays about: "boxvila"

Found 5 essays containing the word boxvila.

 1. 1. Boxvila, inskränkning på hästens naturliga behov

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Karin Gilberg; [2018]
  Keywords : Boxvila; stereotypier; isolering; naturligt beteende;

  Abstract : En häst som skadar sig, till exempel med en fraktur, måste stå på boxvila för att förhindra att okontrollerad rörelse leder till att skadan går upp eller förvärras. Ibland leder detta även till isolering. Boxvila och isolering inskränker på hästens naturliga behov av rörelse, social kontakt och födosök. READ MORE

 2. 2. Svenska hästklinikers konvalescensprogram för artroskopi av hasled : en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Josefine Damberg; [2017]
  Keywords : häst; konvalescens; rehabilitering; hemgångsråd; artroskopi; hasled;

  Abstract : Efter ortopediska ingrepp så som artroskopi är utformningen av konvalescensperioden viktig för läkningen och återhämtningen. I detta kandidatarbete undersöktes därför svenska hästklinikers konvalescensprogram efter artroskopi av hasled med hjälp av en enkätstudie. READ MORE

 3. 3. Physiological (heart rate and cortisol concentration in saliva) and behavioural responses in horses to four reactivity tests compared to the trainer's opinion about the horses’ temperament

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Hanna Selinus; [2015]
  Keywords : behaviour; reactivity; cortisol; heart rate; temperament; beteende; reaktivitet; kortisol; hjärtfrekvens;

  Abstract : When performing studies that test the reactions of horses in different situations, important information may be available about the horse’s reactivity level. With information from these tests, accidents and dangerous situations may be prevented. READ MORE

 4. 4. Omvårdnad av häst i boxvila : ett examensarbete baserat på en enkät gjord bland hästägare i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Louise Knöös; [2012]
  Keywords : djuromvårdnad; häst; boxvila; kolik; stereotypier; luftvägsproblem; enkätundersökning;

  Abstract : This thesis is focused on what impact stall confinement has on a horse’s mental and physical welfare. It was of great interest to get a gathered picture of how Swedish horseowners had experienced having their horses in stall confinement. A survey study was conducted to achieve this. READ MORE

 5. 5. Tillfrisknande och användning av hästar med fång

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy and Histology

  Author : Jenny Liman; [2004]
  Keywords : häst; fång; ponny;

  Abstract : Laminitis has crippled horses through times and many cures have been used to treat it. Since the mechanism of the disease is yet not fully understood, treatments are only ways to alleviate the pain and at best, slow down the pathological process enough to make time for improvement. READ MORE