Essays about: "bränsleförsörjning"

Found 2 essays containing the word bränsleförsörjning.

 1. 1. Framtidens påverkan på transport- och hanteringskostnader vid försörjning av skogsbränsle till kraftvärmeverk

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Johan Rowell; [2015]
  Keywords : skogsbränsle; transporter; råvaruanskaffning; bioenergi och framtidsscenarier; forest fuel; transportation; supply; biofuel and scenarios;

  Abstract : Vattenfall planerar att år 2020 bygga ett nytt kraftvärmeverk i Uppsala. Bränsleförbrukningen planeras att årligen uppgå till 650 GWh skogsbränsle. Tre realistiska alternativ för försörjning av skogsbränsle identifierades: 1. Lokala direktköp med lastbil från skogsbilväg direkt till anläggning, 2. READ MORE

 2. 2. Energisäkerheten för fjärrvärmeanläggningars bränsletillförsel i Mälardalsområdet

  University essay from SLU/Dept. of Energy and Technology

  Author : Joar Sjöström; [2015]
  Keywords : fjärrvärme; biobränsle; bränsleleveranser; bränsleförsörjning; leveranssäkerhet; klimatanpassning;

  Abstract : There are several energy systems in the Swedish society and to ensure the comfort and health of the citizens it is of importance that the different energy systems are functioning properly. District heating is one of these energy systems and many household depend only on district heating to warm up their homes. READ MORE