Essays about: "bröstcancer"

Showing result 1 - 5 of 20 essays containing the word bröstcancer.

 1. 1. Livet efter en diagnos : Patienters upplevelse av att leva med bröstcancer

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Author : salim sara; Khalif mohamed Amal; [2019]
  Keywords : Breastcancer; experience; limitations; nurse; relatives; support; Begränsningar; bröstcancer; närstående; sjuksköterskor; stöd; upplevelser;

  Abstract : Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna som drabbar kvinnor i Sverige. Sjuksköterskor som saknade en onkologisk utbildning upplevde att det var svårt att vårda kvinnor med bröstcancer. Kvinnors närstående upplevde ett stort ansvar att ta hand om kvinnorna. READ MORE

 2. 2. The Science of Deodorants

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Sofia Ödborn; [2019]
  Keywords : Deodorant; antiperspirant; axilla; aluminum;

  Abstract : Deodorants are cosmetic products that are consumed by people regularly and globally. In this thesis, the opportunities to develop a deodorant for the Swedish cosmetics brand IDUN Minerals AB is investigated. The deodorant market in Swedish pharmacies, deodorant formulation and deodorant packaging are studied. READ MORE

 3. 3. Tumör-associerade makrofagers inverkan vid juvertumörer hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Martin Kläschen; [2019]
  Keywords : tumör-associerade makrofager; TAM; makrofager; juvertumör; CMT; hund;

  Abstract : Tumör-associerade makrofager (TAM) är makrofager som under påverkan av tumörceller polariseras mot ett stadie där de frisätter tillväxtfaktorer, cytokiner, kemokiner och enzymer som främjar tumörtillväxt, kärlnybildning, invasion och metastasering. Det har konstaterats att ett högre antal TAM i juvervävnad på hund är associerat med en sämre prognos jämfört med hundar med ett lägre antal TAM. READ MORE

 4. 4. Cultural Adaptation of Cancer Campaign Films : A comparison made between beauty commercials; United States ofAmerica and India.

  University essay from Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Author : Rahel Anticoli; [2018]
  Keywords : cultural adaptation; nationalism; appropriation; campaign films; semiotics; film analysis; connotation; denotation.;

  Abstract : Uppsatsens syfte är att göra en filmanalys av kampanjfilmer om bröstcancer som var skapade av kosmetiska företag i Indien och U.S.A. I uppsatsen undersöks hur semiotiska resurser var påverkade av kulturen och hur kampanjerna har använt kulturell adaption i marknadsföringssyfte. READ MORE

 5. 5. Adapting multiple datasets for better mammography tumor detection

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Wang Tao; [2018]
  Keywords : breast cancer detection; domain adaptation; transfer learning; semantic segmentation; style transfer;

  Abstract : In Sweden, women of age between of 40 and 74 go through regular screening of their breasts every 18-24 months. The screening mainly involves obtaining a mammogram and having radiologists analyze them to detect any sign of breast cancer. READ MORE