Essays about: "brakycefalt syndrom"

Found 3 essays containing the words brakycefalt syndrom.

 1. 1. Riskfaktorer för anestesirelaterad gastroesofageal reflux, med fokus på brakycefala hundar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Angelica Hedman; Jenny Larsson; [2018]
  Keywords : brakycefal; allmän anestesi; gastroesofageal reflux; regurgitation; hund;

  Abstract : Gastroesofageal reflux (GER) innebär att maginnehåll rör sig passivt från magsäcken och upp i foderstrupen, vilket kan ske i både vaket och sövt tillstånd. En regurgitation är en gastroesofageal reflux som rör sig vidare upp i munhåla och noshåla. READ MORE

 2. 2. Endotrakeal intubering av brakycefala hundar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elise Linnerheim; [2016]
  Keywords : brakycefal; BOAS; trubbnos; intubera; endotrakealtub; tubstorlek; allmän anestesi;

  Abstract : De brakycefala raserna har under det senaste decenniet blivit allt mer populära i Sverige. Över 500 veterinärer har uttryckt sin oro över deras hälsa och ett arbete med Svenska Kennelklubben har påbörjats. READ MORE

 3. 3. Djurskyddskontroll av brakycefalt syndrom hos hund i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Caroline Jönsson Östregård; [2015]
  Keywords : brakycefali; brakycefalt syndrom; djurskyddskontroll; hundras; hundavel;

  Abstract : Syftet med detta arbete var att definiera och beskriva begreppet brakycefalt syndrom hos hund, en sjukdom som orsakas av hundens trubbnosiga utseende. Även att arbeta fram förslag på hur länsstyrelsen skulle kunna utföra djurskyddskontroll av hundar med denna sjukdom. READ MORE