Essays about: "brand territory"

Found 2 essays containing the words brand territory.

 1. 1. Mäklarens syn på flerbostadshus i trä : en jämförelse av mäklarroller

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Alice Sjölund; Tyra Tornberg; [2021]
  Keywords : fastighetsmäklare; kommunikation; konstruktionsmaterial; real estate agent; relationsmarknadsföring; service dominant logic; varumärkes-territorium; brand territory; communication; construction material; relationship marketing; service dominant logic;

  Abstract : Sverige har en väl utvecklad tradition att bygga småhus i trä och mycket resurser till detta. Trots det så är andelen flerbostadshus i trä på marknaden låg. Tidigare studier visar att konsumenterna inte har så stor kunskap om dessa bostäder i trä. READ MORE

 2. 2. PLATFORM STRATEGY IN AN AFTERMARKET CONTEXT: MULTI-BRAND PARTS PRICING

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Author : Gustaf Geterud; Carl Carlander; [2009]
  Keywords : platform strategy; multi-brand; aftermarket; parts pricing;

  Abstract : This study focuses on the challenges of the previously uncharted territory of multi-brand platform strategy in the aftermarket. The single case study, comprising two aftermarket parts pricing departments at a global manufacturing company, is analyzed across a research model with a solid base in the extensive literature on single-brand platforms, the emerging theory on multi-brand platforms, and aftermarket models. READ MORE