Essays about: "british art"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the words british art.

 1. 1. Ekologisk påverkan och förvaltning av en invasiv art – den amerikanska minken

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Michelle Entesarian; [2019]
  Keywords : mink; neovision; ekologi; invasiv; artrikedom; förvaltning; strategier; fångredskap;

  Abstract : Den Amerikanska minken (Neovison vison) är troligen främst känd för att vara ett djur som föds upp inom pälsindustrin för dess eftertraktade skinn, men minken har även en roll i ekosystemet. När minken befinner sig utanför sitt hemland utgör den däremot ett hot mot ett flertal arter, vilket är viktigt att ta hänsyn till för att bevara den biologiska mångfalden. READ MORE

 2. 2. Att lära känna en plats : en praktisk tillämpning av konstnären Andy Goldsworthys arbetssätt i Hågadalen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lovisa Axellie; [2018]
  Keywords : konst; Andy Goldsworthy; land art; landskapsarkitektur; landskapskonst; platser; Hågadalen;

  Abstract : Platser och hur vi ser på dem är utgångspunkten i vårt arbete som landskapsarkitekter. Vi skapar, ritar om, lägger till, förstärker eller tar bort på dessa platser. På så sätt ansvarar vi för de miljöer människor vistas i, vare sig det är torg, bostadsgårdar, parker eller naturområden. READ MORE

 3. 3. Joint selling of television rights – an EU competition law perspective and a comparative analysis of the impact of Regulation 1/2003

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Maurits Schön; [2018]
  Keywords : Competition Law; Broadcasting Rights; European Commission; Ofcom; Bundeskartellamt; UEFA-Champions League; Bundesliga; FA Premier League; Law and Political Science;

  Abstract : This thesis will deal with two competition law issues, a substantive one as well as a procedural and somehow political one. The substantive issue is the joint sale of television rights of football clubs from a EU competition law perspective. READ MORE

 4. 4. Hogging Wealth : Dental analyses and an interdisciplinary study of the importance of pigs in prehistoric economies

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Author : Eric Hägglund; [2017]
  Keywords : Teeth analyses; Sus; wild boar; pig; osteology; Linear Enamel Hypoplasia; molars; ethno archaeology; Pitted Ware culture; Ajvide; Durrington Walls;

  Abstract : Studies in zoo-archaeological Neolithic contexts is the study of early animal domestication in relation to humans transitioning into a more sedentary species. Research and documentation are vital for reconstructing the mechanisms behind the threshold event. READ MORE

 5. 5. No Homo? : Heteronormativity and LGBTQ content in London Art Museums

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Author : Jasmine Kuylenstierna Wrede; [2016]
  Keywords : LGBTQ; Sexual minorities; National museums; Art museums; Normativity; History month; HBTQ; normer; konstmuseer; museisamlingar;

  Abstract : Purpose - This thesis investigates how London art museums work to deconstruct heteronormative filters. The aim is to study how museums relate to LGBTQ content, and the influence of internal power structures. I have chosen to focus on the Victoria & Albert Museum, the Wallace Collection, and the British Museum. READ MORE