Essays about: "broiler"

Showing result 1 - 5 of 58 essays containing the word broiler.

 1. 1. Feeding brown algae and brown algae extracts from Saccharina Latissima to Broiler breeders : effects on transfer of antibodies and nutrients from hen to egg

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Stina Kling; [2021]
  Keywords : broiler; broiler breeder; brown algae; Saccharina Latissima; laminarin; prebiotic; transfer; antibodies; nutrients; iodine; chicken; egg quality;

  Abstract : Brown algae and extracts of algae have been proved to have prebiotic effects. Seaweeds grow very fast and underwater. This is good from a sustainable point of view since algae do not need fertilizers, freshwater or agricultural land for growth. Brown algae is rich in nutrients, vitamins and minerals, and has an especially high content of iodine. READ MORE

 2. 2. Värmetak för vila hos slaktkycklingar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Caroline Fredriksson; [2019]
  Keywords : slaktkyckling; fjäderfä; vila; värmetak; varmt tak; kallt tak; temperatur;

  Abstract : Inom dagens svenska slaktkycklingproduktion hålls kycklingarna ofta i mycket stora grupper som kan bestå av upp till 100 000 individer på samma yta och utmaningarna för kycklingarna är många. Djurdensiteten kan uppgå till 36 kg/m2 golvyta och stallet var ljust i omkring 18timmar i sträck med endast 6 mörka timmar per dygn. READ MORE

 3. 3. Kassationer vid slakt i svensk slaktkycklinguppfödning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Sanna Gustafsson; [2019]
  Keywords : kassation; slaktkyckling; slakt; kyckling;

  Abstract : Konsumtion av kött från slaktkyckling ökar stadigt i Sverige, bl.a. på grund av hälsotrender, men även till följd av förhållandevis lågt pris och hög tillgänglighet. För att säkerhetsställa en god livsmedelsäkerhet granskas slaktkroppar som ska bli livsmedel på slakterierna. READ MORE

 4. 4. Ciona (Ciona intestinalis) as a source of fibre for chickens : Effects on productive performance, organs weights and caecal microbiota

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Qasim Mashood; [2019]
  Keywords : Broiler; dietary fibre; ciona; cellulose; gut microbiota; sodium;

  Abstract : In this experimental study broiler birds were fed in a randomized block design for 32 days on a control diet (C) based on wheat and soy bean meal and two experimental diets containing 2% (C2) and 4% ciona meal (C4) to examine the suitability of Ciona intestinalis in poultry feed as a source of fibre and its effects on growth performance, microbial composition and digestive traits. Luminal content was taken from caeca at day 12 and 32 and analysed for microbiota profile and short chain fatty acids (SCFA). READ MORE

 5. 5. Beteende hos ekologiska slaktkycklingar – jämförelse mellan två långsamväxande hybrider

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Emmy Lönnman; [2019]
  Keywords : slaktkyckling; långsamväxande hybrid; Rowan Ranger; Hubbard Label Organic; beteende; djurvälfärd;

  Abstract : Det finns idag flera djurvälfärdsproblem i den konventionella slaktkycklingsindustrin. En stor del av dessa problem har uppkommit till följd av slaktkycklingarnas snabba tillväxt som bland annat leder till rörelsestörningar och inaktivitet hos kycklingarna, vilket i sin tur kan ge sekundära problem såsom hudlesioner och andra skador. READ MORE