Essays about: "brottsoffer"

Found 5 essays containing the word brottsoffer.

 1. 1. Men’s violence against women in Nordic countries: A qualitative case study of men’s violence against women in close relationships in Sweden.

  University essay from Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Author : Francois Joseph Nkounga; [2019]
  Keywords : Men s violence against women; legislation on consent; close relationships.;

  Abstract : Sweden like other Nordic countries are cited as models in terms of gender equality in the world. In addition, they played a significant role in the process of changing the Declaration on eradication of discrimination against women (CEDAW) into a binding Convention. READ MORE

 2. 2. Grasshoppers Rather Than Ants? - Ideal Victims, Just-World Belief and the Reduction of Victim Compensation in Swedish Law

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Joseph Goss; [2019]
  Keywords : criminal law; tort law; criminal injuries compensation; ideal victim; just-world; Law and Political Science;

  Abstract : Monetary compensation to victims of crime can take different forms and be paid by different actors. The rules for calculating the compensation sometimes mandate reduction of the amount awarded for various reasons. This reduction can potentially be experienced by victims as a “secondary victimisation”. READ MORE

 3. 3. Enhancing Psychopaths : On the permissibility of enhancing moral capacities in violent recidivist psychopaths, through compulsory direct brain intervention

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Author : David Lyreskog; [2013]
  Keywords : Enhancement; Psychopathy; Moral Capacity; Moral Competence; Recidivism; Criminal Rehabilitation; Autonomy; Personal Identity; Moral Enhancement; Compulsory; Psychiatric Treatment;

  Abstract : Inom en snar framtid kan effektiva behandlingsmetoder mot antisocialpersonlighetsstörning komma att bli tillgängliga för användning. I dennauppsats driver jag en tes om hur vi på ett etiskt försvarbart sätt skulle kunnaanvända dessa metoder. READ MORE

 4. 4. Who Cares? : A Study of the Social Services’ Responsibility for Crime Victims

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Author : Sara Thunberg; [2013]
  Keywords : Crime victims; social services act; collaboration; municipal obligations; support; help; Brottsoffer; socialtjänstlagen; samverkan; kommunala skyldigheter; hjälp; stöd;

  Abstract : The Swedish Social Services Act (2001:453) states that crime victims should be a priority group for the social services and that they have a responsibility to ensure that victims receive the needed help and support. The aim with this study was to examine how the Swedish municipal social services fulfil their responsibility for the psychosocial wellbeing of crime victims, by examining the collaboration between Victim Support and the social services. READ MORE

 5. 5. A legal minefield created by battlefield contractors - The status, role and accountability of private security and military service companies in conflict and post-conflict areas

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Cajsa Knutsson; [2013]
  Keywords : Public international law; folkrätt; Law and Political Science;

  Abstract : Den privata säkerhets- och militärbranschen (nedan PSC-branschen) har fått ett starkt uppsving sedan början av 1990-talet. Företag inom denna bransch utför ett antal tjänster, av vilka vissa berör aktiviteter som regleras av internationell humanitär rätt, mänskliga rättigheter och internationell straffrätt. READ MORE