Essays about: "building environment"

Showing result 1 - 5 of 849 essays containing the words building environment.

 1. 1. Green City Branding – How people respond to the built environment

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Peter Olsson; [2020-06-23]
  Keywords : ;

  Abstract : MSc in Marketing and Consumption.... READ MORE

 2. 2. Imagining the Commune - Democratic confederalist approaches to law and conflict resolution

  University essay from Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Author : Miran Kakaee; [2020-04-14]
  Keywords : Legal plurism; regulations of social relations; restorative justice; democratic confederalism; self-administration;

  Abstract : In the midst of an ongoing civil war, the people of North and East Syria have been building society based on the ideas of direct-democratic and decentralized self-administration. Differently put, they have embraced the principles and ideas of democratic confederalism, which is the political ideology developed by PKK founder Abdullah Öcalan. READ MORE

 3. 3. Space-as-a-service: a disruptive concept for the real estate industry?

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Alice Enström; Andrea Paulsson; [2020]
  Keywords : Disruptive innovation; space-as-a-service; digitalization; sharing economy; flexible leases; Disruptiv innovation; yta-som-tjänst; digitalisering; delningsekonomi; flexibla hyresvtal;

  Abstract : The technological development has enabled structural changes in the real estate market and created a growing concept of space-as-a-service. Space-as-a-service has emerged from the concepts of sharing economy, digitalization and servitization to meet the demand for flexible solutions on the commercial real estate market. READ MORE

 4. 4. Hantering av friyta vid förskoleutbyggnad : samsyn och konfliktpunkter i synen på kvalité i förskolans utemiljö

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Niki Lindgren; [2020]
  Keywords : preschool; outdoor environment; development; learning; play; pedagogical quality; socialt samspel; barns utveckling; förskolegård;

  Abstract : Förskolan har blivit symbol för den fysiska miljö där barn spenderar större delen  av sina första levnadsår. Förskolan har det senaste decenniet även blivit en del  av det svenska utbildningssystemet och är därmed barnets första möte med  formellt lärande, men lek och omsorg är andra viktiga dimensioner i  förskoleverksamhet. READ MORE

 5. 5. Energy Performance Simulation of Different Ventilation Systems in Sweden and Corresponding Compliance in the LEED Residential Rating System

  University essay from Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Author : Patrick Boyle; [2020]
  Keywords : HVAC; IDA ICE; LEED; demand-controlled ventilation; heat recovery ventilation; energy efficiency; energy simulation;

  Abstract : The importance of energy efficiency in the operation of the built environment is becoming increasingly important. Energy use in the building sector has exceeded both transportation and industry, while within buildings heating, ventilation, and air conditioning has the greatest share. READ MORE