Essays about: "buller"

Showing result 1 - 5 of 101 essays containing the word buller.

 1. 1. Accuracy verification of GT-Power model and reduction of computational time

  University essay from KTH/Marcus Wallenberg Laboratoriet MWL

  Author : Viktor Dahl; Maja Dyrsmeds; [2022]
  Keywords : Vehicle acoustics; GT-Power; Exhaust system; Internal combustion engine;

  Abstract : The noise produced by any new vehicles is tightly regulated by the European Union which have developed a standardised method for measuring the emitted noise of new vehicles. The method involves a vehicle driving past carefully positioned microphones at a specific range of engine speeds. READ MORE

 2. 2. Det gröna torget : hur kan vi förbättra biodiversiteten på torg?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Max Bertilsson; [2022]
  Keywords : biodiversitet; ekosystemstjänster; ekosystemsprocesser; insekter; djur; torg; torgdesign; Malmö;

  Abstract : Urbana miljöers utbredning har haft stor påverkan på den naturliga miljön och många djur och insektsarters naturliga habitat har försvunnit och ersatts av hårdgjord markyta och byggnader. Detta har inte bara påverkat djur och insektsvärlden utan även oss människor negativt i form av förorenad luft, översvämningar och störande buller från fordon. READ MORE

 3. 3. The impact of noice pollution and vibrations on nearby buildings : How is the school Kulturama affected by noise and vibrations from the 'nya tunnelbana' project?

  University essay from KTH/Byggteknik och design

  Author : Hadil Jawad; Aren Nabatyan; [2021]
  Keywords : Noice pollution; vibrations; metro; nya tunnelbana project; noice absorbents; Buller; vibrationer; stomljud; luftburet ljud; nya tunnelbana projekt; absorbenter;

  Abstract : To meet the needs of the growing city of Stockholm, a large-scale project to expand the subway has been initiated. The tunneling involved in the project causes several disturbances, in terms of vibration and noise pollution, on the surroundings. This is problematic as vibration and noise pollution has been shown to have a negative health impact. READ MORE

 4. 4. Ekosystemtjänsterna luftrening och bullerreducering i urban miljö : potentiella växtval för Bergsgatan i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Matilda Hellwer; [2021]
  Keywords : reglerande ekosystemtjänster; luftföroreningar; buller; luftkvalitet; bullerreducerande; regulating ecosystem services; air pollution; noise pollution; noise reduction; air quality;

  Abstract : Större delen av världens befolkning bor i städer och det är en trend som ser ut att fortsätta framöver. Klimatet och utmaningarna i städer skiljer sig mot landsbygden och luftföroreningar och buller är två negativa faktorer som det ofta är högre nivåer av i urbana miljöer. READ MORE

 5. 5. Designing a better soundscape for the home office : Devlopment of acoustic furniture

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Author : Hanna Mattsson; Theodor Mihel; [2021]
  Keywords : Industrial design engineering; Human centered design; Acoustic design; Furniture design; Product development; Home office; Sound environment; Teknisk design; människocentrerad design; Akustisk design; Möbeldesign; Produktutveckling; Hemmakontor; Ljudmiljö;

  Abstract : As Covid-19 spread throughout the world in the early months of 2020 many people’s lives changed drastically. The situation forced millions of workers and students to start performing their work remotely from home. Currently in Sweden statistics shows that every third person working does it from home at least once a week. READ MORE