Essays about: "business risk thesis"

Showing result 1 - 5 of 479 essays containing the words business risk thesis.

 1. 1. Häng på Ringön : omgestaltning av en vistelseyta med platsidentitet i fokus

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Hansen; Anna Rosquist; [2019]
  Keywords : gestaltning; industriområde; platsidentitet; Ringön;

  Abstract : Stadsomvandling innebär att områden genomgår en selektiv process där vissa delar av identitet och befintliga värden framhävs, medan andra tonas ner eller tas bort. När områden utvecklas riskerar alltså värden och identitetsdrag att gå förlorade. Det här examensarbetet undersöker begreppet platsidentitet kopplat till denna problematik. READ MORE

 2. 2. Investigating the performance of fundamentally-weighted portfolios

  University essay from Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Author : Katja Rasic; [2019]
  Keywords : Fundamental indexation; equally weighted portfolio; performance measures; Atkinson index; Business and Economics;

  Abstract : Market indices based on market capitalization have been argued to be the most mean-variance efficient for a long time. In recent years, this argument has been questioned and other methods of weighting portfolios have been suggested. One of these is the weighting by fundamental indexation. READ MORE

 3. 3. Can cryptocurrencies enhance portfolio performance?

  University essay from Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Author : Mortimer Henningsson; [2019]
  Keywords : cryptocurrencies; Bitcoin; asset selection; diversification; portfolio strategy; Business and Economics;

  Abstract : This thesis utilizes mean-variance analysis and Sharpe-ratio optimization to explore the possibilities of adding cryptocurrencies to enhance portfolio performance. While earlier such research has focused on Bitcoin alone, this study examines 17 of the largest cryptocurrencies, selected based on their market capitalization. READ MORE

 4. 4. Economic sanctions effect on multinational corporations strategies

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Jonathan Jarlén; [2018-09-06]
  Keywords : Internationalization; Emerging Markets; Economic Sanctions; Market Turbulence; Strategy Adjustments; Uncertainty; Risk Management;

  Abstract : MSc in International Business and Trade.... READ MORE

 5. 5. Holding on to the positive aspects of being small: A multiple case study exploring product innovation processes in knowledge-intensive companies by incorporating the variable of company growth

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Carolina Bååt; Viktoria Östblom; [2018-08-01]
  Keywords : ;

  Abstract : MSc in Innovation and Industrial Management.... READ MORE