Essays about: "butterflies"

Showing result 1 - 5 of 32 essays containing the word butterflies.

 1. 1. Vildbin och dagfjärilar i urbana grönstrukturer : att göra medvetna växtval och skapa artificiella boplatser

  University essay from SLU/Department of Plant Protection Biology

  Author : Ida Valentin; Louise Hagbard; [2020]
  Keywords : wild bees; butterflies; wildlife gardening; plants for pollinators; medvetna växtval; vildflora; äng; insektshotell; biväxter; fjärilsväxter;

  Abstract : De senaste årens larm om att insekterna i världen är hotade har väckt stor uppmärksamhet och såväl myndigheter som allmänheten har reagerat. Mest är det depollinerande insekterna som fått uppmärksamhet. READ MORE

 2. 2. Bumblebee resource dynamics : a review of foraging and nesting in the agricultural landscape

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Anna Douhan Sundahl; [2020]
  Keywords : bumblebees; bumblebee population dynamics; bumblebee drivers; flower strips; competition with honeybees; foraging; nesting; hibernation;

  Abstract : 90 % of all plants on earth either benefits or entirely depends on pollination. There are pollinators among families of bees (Apidea), butterflies (Lepidoptera) and birds (Aves). Bees of genus Bombus spp., bumblebees, are especially important and provide pollination service for 80 % of the crops of Europe and many wild plant species. READ MORE

 3. 3. Gestaltning för att gynna pollinatörer : ett förslag för parkmarken i Skogeberg i Sundsvall

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jenny Ericsson; Erika Tjernberg; [2020]
  Keywords : pollinering; ängsmark; blomning; gestaltning; rekreation;

  Abstract : Pollinering är en mycket viktig process som krävs för att möjliggöra en stor del av den mänskliga matproduktionen, utan den skulle många grödor inte vara tillgängliga. Förändrad markanvändning är en orsak till den artförlust som idag drabbar pollinatörer. READ MORE

 4. 4. Skötselplan och ekologi för tre rödlistade kärlväxter på SLU:s mark, Ultuna

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Linnéa Bergström; [2020]
  Keywords : SLU; rödlistade kärlväxter; ekologi; skötselplan;

  Abstract : Den biologiska mångfalden är viktig ur flera perspektiv men nu är den hotad. Över 400 arter av kärlväxter är rödlistade och det drabbar även t.ex. humlor, bin och fjärilar. READ MORE

 5. 5. One Million-Point FFT

  University essay from Linköpings universitet/Datorteknik; Linköpings universitet/Datorteknik

  Author : Tobias Mellqvist; Hans Kanders; [2018]
  Keywords : Large FFT; FFT; Cooley–Tukey; SDF; Binary tree; FPGA; triangular matrix;

  Abstract : The goal of this thesis has been to implement a hardware architecture for FPGA that calculates the fast Fourier transform (FFT) of a signal using one million samples. The FFT has been designed using a single-delay feedback architecture withrotators and butterflies, including a three-stage rotator with one million rotation angles. READ MORE