Essays about: "byggherrar"

Showing result 1 - 5 of 19 essays containing the word byggherrar.

 1. 1. Är det möjligt att uppnå kraven för FEBY Guld oavsett en byggnads placering i Sverige? : Is it possible to meet the requirements for FEBY Gold regardless of location in Sweden?

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Author : Josefin Andersson; Ebba Lindmark; [2020]
  Keywords : FEBY; heat transfer coefficient; insulation; heat loss figure; certification.; FEBY; värmegenomgångskoefficient; isolering; värmeförlusttal; certifiering.;

  Abstract : I dag sätts flera åtgärder in för att bromsa klimatförändringarna, både inom Sverige och på internationell nivå. ‘Forum för energieffektivt byggande’, FEBY, är en organisation som arbetar med att driva utvecklingen av lågenergibyggnader framåt. READ MORE

 2. 2. Evalutaion of Sweden’s accessibility requirements for housing

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Astrid Lundman; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Today all newly constructed accommodations need to complete all the accessibility requirements for housing. This is part of the final goal to achieve a complete existence of only accessible housing with in Sweden. READ MORE

 3. 3. Social hållbarhet som del av certifieringssystem för flerbostadshus

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sofia Söderlund; [2018]
  Keywords : hållbart byggande; social hållbarhet; boendemiljö; flerbostadshus; certifieringssystem; Östra Kvillebäcken;

  Abstract : Idag likställs ofta en hållbar byggnad med en ”grön byggnad” där miljövänliga materialval och en snål energiförbrukning styr designprocessen. En hållbar byggnad innebär dock mer än att enbart minimera byggnadens miljöpåverkan. READ MORE

 4. 4. Materialhandling, A study on common problems at the construction site

  University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Author : John Munter; Erik Pålsson; [2017]
  Keywords : Bygglogistik; construction logistics; materilahantering; material handling; lossning; unloading; APD-plan;

  Abstract : Kostnaderna för byggnadsprojekt ökar varje år, detta beror på ett flertal faktorer såsom nya standarder, synen på att bygga miljövänligt samt hårdare krav från byggherrar som vill få projekten klara på kortare tid. För att kunna möta kraven måste byggföretagen hitta nya sätt för att bygga mer effektivt och lönsamt. READ MORE

 5. 5. Risk Management in Construction Projects : A Knowledge Management Perspective from Swedish Contractors

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Dario Petrovic; [2017]
  Keywords : Risk Management; Swedish Contractors; Construction Projects; Knowledge Management; Swedish Construction Industry;

  Abstract : Projects within the construction sector is characterized as fragmented, temporary and complex which inherently brings upon risk exposure. Decision makers within the industry need reliant access to information and knowledge in order to manage risks in a sufficient and systematic way. READ MORE