Essays about: "bygglek"

Found 2 essays containing the word bygglek.

 1. 1. Lek på allvar : bygglekplatsen i relation till barns lek, utveckling och säkerhet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karolina Brandt; Turid Landström Petersen; [2018]
  Keywords : risktagande; kreativitet; utmaning; säkerhetskrav; säkerhetskrav;

  Abstract : Det här arbetet avhandlar ämnet bygglek i relation till barns lek, utveckling och säkerhet. Att leka är en essentiell del av att vara barn. Det är genom leken barn kommunicerar och får möjligheten att lära sig om livet. Barns rörelsefrihet har minskat de senaste tjugo åren, samtidigt som städerna växer och blir allt tätare. READ MORE

 2. 2. En handbok i utformning av förskolors utemiljöer : trädgårdar att lära och leka i

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sara Chronvall; [2010]
  Keywords : landskapsarkitektur; pedagogik; pedagoger; barn ; lek; hälsa; psykosocial hälsa; förskolegård; skolgård; förskoleträdgård; skolträdgård; utomhuspedagogik; sinnen; lekredskap; tåliga växter; bygglek; skapande;

  Abstract : Barn i förskoleåldern vistas en mycket stor del av sin vakna tid i förskolan och i dess utemiljö. Detta borde synas i en omsorgsfull planering av förskolegården. Pedagoger borde få större möjligheter till att väcka barns förundran över naturen på gården och inte vara beroende av tidskrävande och kostsamma utflykter. READ MORE