Essays about: "bygglogistik"

Showing result 1 - 5 of 15 essays containing the word bygglogistik.

 1. 1. Towards improved construction logistics- BIM opportunities

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Author : Sanar Behnan Elias; [2020]
  Keywords : BIM; construction logistics; Just In Time; waste; supply chain management; BIM; bygglogistik; Just In Time; slöseri; supply chain management;

  Abstract : Common problems at the construction site are logistics problems regarding material delays, handling and transfers. At present, there is a very low use of digital tools in the construction industry. READ MORE

 2. 2. Allocation of a consolidation centre for construction materials in Norrköping

  University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Author : Amanda Engström; [2017]
  Keywords : GIS; Samlastningscentral; Logistik; Citylogistik; Bygglogistik; Barnkonskvensanalys;

  Abstract : I Norrköping ökade antalet invånare med 4000 mellan åren 2005 och 2010 samtidigt som en bostadsbrist uppstod 2009. För att försöka komma tillrätta med bostadsbristen byggs det allt mer och många av dessa nya bostäder byggs inne i stadskärnan. Problem som kan uppstå i samband med byggnationer i innerstaden är bl.a. READ MORE

 3. 3. Materialhandling, A study on common problems at the construction site

  University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Author : John Munter; Erik Pålsson; [2017]
  Keywords : Bygglogistik; construction logistics; materilahantering; material handling; lossning; unloading; APD-plan;

  Abstract : Kostnaderna för byggnadsprojekt ökar varje år, detta beror på ett flertal faktorer såsom nya standarder, synen på att bygga miljövänligt samt hårdare krav från byggherrar som vill få projekten klara på kortare tid. För att kunna möta kraven måste byggföretagen hitta nya sätt för att bygga mer effektivt och lönsamt. READ MORE

 4. 4. Total cost analysis of alternative transport solutions for construction materials

  University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Author : Viktor Gustafsson; Mahan Vosoughi Abedin; [2017]
  Keywords : Totalkostnadsanalys; bygglogistik; logistik; Supply Chain Management; inköp; gipsskivor.;

  Abstract : I examensarbetet utförs en totalkostnadsanalys av tre olika transportalternativ av gipsskivor till kontorsbyggen i citymiljö åt Skanska. I det ena alternativet levereras gipsskivorna direkt från fabrik till byggarbetsplats. READ MORE

 5. 5. Third party logistics at a large hospital construction project

  University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Author : Hanna Österman; [2017]
  Keywords : bygglogistik; tredjepartslogistik; supply chain management; byggandets försörjningskedja; byggprocess; byggproduktion; byggstyrning;

  Abstract : Byggbranschen är en viktig näringsgren med stor direkt och indirekt påverkan på tillväxten och problem inom byggsektorn riskerar därför att fortplanta sig som negativa effekter på samhällsekonomin. Sedan länge brottas byggsektorn med en mycket svag produktivitetsutveckling. READ MORE