Essays about: "byggnadsorientering"

Found 1 essay containing the word byggnadsorientering.

  1. 1. Vilka faktorer påverkar lantbrukaren i valet av placering av en ny byggnad? : stall för mjölkkor, dikor, tjurar och får

    University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

    Author : Christine Sandén; [2017]
    Keywords : byggnadsplanering; byggnadsorientering; gårdsbild; placering av byggnad; lantbruk; ladugård; stall; building orientation; agriculture; livestock building; barn;

    Abstract : Med jämna mellanrum behöver byggnaderna på en gård uppdateras. Det kan ske antingen genom renovering, ombyggnad eller utbyggnad av de befintliga byggnaderna. När det inte är tillräckligt behövs en ny byggnad. READ MORE