Essays about: "byggprocess"

Showing result 1 - 5 of 14 essays containing the word byggprocess.

 1. 1. Implementation of a tool for equipment supply planning : Creation and implementation of an Excel tool to improve the efficiency of the planning of supply for equipment in the structural work phase of apartment buildings projects

  University essay from KTH/Byggteknik och design

  Author : Théo Besch; [2021]
  Keywords : Construction; Appartment buildings; Equipment supply; Visual Basic for Applications; Planning; Byggprocess; Flerbostadshus; Utrustningsförsörjning; Visual Basic for Applications; Planering;

  Abstract : Supply planning is one of the key steps in an apartment building constructionproject, due to the repetitive nature of these projects where the constructionpace therefore has a crucial importance. However, if the working forceplanning and the materials planning are often acknowledged as important,the equipment supply planning can happen to be considered as secondary. READ MORE

 2. 2. Grönt spår : ett gestaltningsförslag av Järnvägsverkstädernas grannskapspark

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lovisa Norlin; [2020]
  Keywords : vegetationsdynamik; ruderatmark; strukturrik plantering; vegetationsgestaltning; Järnvägsverkstäderna; grannskapspark;

  Abstract : En förtätning av staden ställer hårda krav på de grönområden som finns, och de förväntas hålla en hög kvalitet av vad gäller såväl rekreation som möjliggörande av biologisk mångfald. Då gröna utemiljöer skapas i staden är det av stor vikt att dessa kan erbjuda rekreativa och ekologiskt intressanta miljöer på såväl kort- som lång sikt. READ MORE

 3. 3. An alternative building process to help mitigate the Swedish housing shortage : Taming the force of the free market to increase the incentive of building accessible housing by adressing key financial aspects through architectural design.

  University essay from Umeå universitet/Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

  Author : Oscar Landing; [2020]
  Keywords : Bostadsbrist; byggprocess; självbyggeri; modulärt; billigare byggande;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Byggprocessens kvalitetssystem : hur ser kvalitetssystemet ut och hur arbetar de olika parterna i byggprocessen med dessa?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karin Pohl; [2018]
  Keywords : kvalitetssystem; kvalitetssäkring; besiktning; anläggning; byggprocess; utemiljö; byggherre; projektering; entreprenad;

  Abstract : Under hela byggprocessen sker olika typer av kvalitetsarbete. Med avstamp i sökning efter en entydig definition av begreppet kvalitet inom byggprocessen påbörjas en undersökning om hur de olika parterna i byggprocessen arbetar med kvalitetssäkring. READ MORE

 5. 5. Evaluations of how carbon dioxide calculations can be integrated into 3D models at an early design stage for more efficient Life Cycle Assessments on buildings

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Frida Haugsbakk; [2018]
  Keywords : Building Information Modelling; BIM; Life Cycle Assessment; LCA; Sustainable construction; Dynamo; Carbon dioxide calculations.; Byggnadsinformationsmodellering; BIM; Livscykelanalyser; LCA; hållbart byggande; Dynamo; koldioxidberäkningar;

  Abstract : Life Cycle Assessments on buildings and various environmental certificates are starting to become customary for newbuilding projects in Sweden. Building materials play a big part in a building’s environmental impact. READ MORE