Essays about: "byggprocess"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the word byggprocess.

 1. 1. Byggprocessens kvalitetssystem : hur ser kvalitetssystemet ut och hur arbetar de olika parterna i byggprocessen med dessa?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karin Pohl; [2018]
  Keywords : kvalitetssystem; kvalitetssäkring; besiktning; anläggning; byggprocess; utemiljö; byggherre; projektering; entreprenad;

  Abstract : Under hela byggprocessen sker olika typer av kvalitetsarbete. Med avstamp i sökning efter en entydig definition av begreppet kvalitet inom byggprocessen påbörjas en undersökning om hur de olika parterna i byggprocessen arbetar med kvalitetssäkring. READ MORE

 2. 2. Evaluations of how carbon dioxide calculations can be integrated into 3D models at an early design stage for more efficient Life Cycle Assessments on buildings

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Frida Haugsbakk; [2018]
  Keywords : Building Information Modelling; BIM; Life Cycle Assessment; LCA; Sustainable construction; Dynamo; Carbon dioxide calculations.; Byggnadsinformationsmodellering; BIM; Livscykelanalyser; LCA; hållbart byggande; Dynamo; koldioxidberäkningar;

  Abstract : Life Cycle Assessments on buildings and various environmental certificates are starting to become customary for newbuilding projects in Sweden. Building materials play a big part in a building’s environmental impact. READ MORE

 3. 3. Third party logistics at a large hospital construction project

  University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Author : Hanna Österman; [2017]
  Keywords : bygglogistik; tredjepartslogistik; supply chain management; byggandets försörjningskedja; byggprocess; byggproduktion; byggstyrning;

  Abstract : Byggbranschen är en viktig näringsgren med stor direkt och indirekt påverkan på tillväxten och problem inom byggsektorn riskerar därför att fortplanta sig som negativa effekter på samhällsekonomin. Sedan länge brottas byggsektorn med en mycket svag produktivitetsutveckling. READ MORE

 4. 4. The modern way of communicating – A study of organising the use of an ICT tool on construction sites

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Frida Isberg; Johanna Widén; [2016]
  Keywords : Knowledge management; organise ICT; motivation; Kunskapsöverföring; organisera digitala informations- och kommunikationsverktyg; motivation;

  Abstract : Digitalisation is on the rise throughout society, this applies for the construction industry as well. The use of ICT tools, such as applications for tablets and smartphones, are in continuous development for the construction industry. READ MORE

 5. 5. Interaction between Lean Construction and BIM : How effectiveness in production can be improved if lean and BIM are combined in the design phase A literature review

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Onyango Allan Fred; [2016]
  Keywords : BIM; Lean construction; Design; Synergy;

  Abstract : The Construction industry has had a relatively low increase in the efficiency rates over the recent years. Two developments of Lean construction and Building Information Modelling(BIM) have been introduced that have each shown improvements in the efficiency rates in construction. READ MORE