Essays about: "byggsätt"

Found 2 essays containing the word byggsätt.

 1. 1. Förutsättningar för en lyckad lansering av ”Modultrall” : en studie av konsumenter, små byggföretag och bygghandeln

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Daniel Färdeman; [2013]
  Keywords : Innovationsspridning; diffusion of innovation; conjointanalys; modultrall; Karl Hedin; Conjoint analysis; modular decking;

  Abstract : Analytiker betonar att produktutveckling är viktigt för att lyckas i skogsindustrin. De nordiska sågverken fokuserar idag på att förbättra sin marknadsposition genom produktförnyelse, nya marknadsstrategier och omstrukturering av värdesystem. Ett företag som gjort detta är AB Karl Hedin. READ MORE

 2. 2. Design and construction of modular event detector system

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

  Author : Jenny Ericsson; [2003]
  Keywords : Datorteknik; datorteknik; miljötest; Lab VIEW; avbrottsdetektion; byggsätt; modulär elektronik; Datorteknik;

  Abstract : This thesis describes the function and construction of a modular event detector system. Event detectors are used for solder joint reliability testing using electronic monitoring for short duration resistance changes during accelerated ageing and temperature cycling. Collected data is mainly used to study solder joints long-term properties. READ MORE