Essays about: "calf"

Showing result 1 - 5 of 162 essays containing the word calf.

 1. 1. Risker och fördelar för juverhälsan vid kombinerad digivning och mjölkning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Hugo Muhrbeck; [2019]
  Keywords : mjölkko; djurhälsa; djurvälfärd; mjölk; mjölkkvalitet;

  Abstract : Intresset för en mer naturlig djurhållning ökar både hos konsumenter och mjölkbönder i Sverige och Europa. För att öka djurens möjlighet till ett mer naturligt liv kan man låta kalven gå med mamman under hela eller delar av mjölkutfodringstiden. READ MORE

 2. 2. Inventering av uppfödningssystem som tillåter ko-kalvkontakt i svenska mjölkbesättningar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Karin Jonsson; [2019]
  Keywords : Kalv; uppfödningssystem; ko-kalvkontakt;

  Abstract : Historiskt sett har kalven varit av liten ekonomisk betydelse inom mjölkproduktionen i Sverige och har tillåtits att dia endast en kortare tid efter födseln, för att därefter skiljas från kon. En viktig bidragande anledning till detta är troligtvis att kalvar som fått gå några dygn tillsammans med kon uppvisar fler stressrelaterade beteenden vid separationen än kalvar som separeras från kon direkt efter födseln. READ MORE

 3. 3. Bovin freemartinism

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Amanda Hammarström; [2019]
  Keywords : freemartinism; chimerism; bovin; reproduktion;

  Abstract : Denna litteraturstudie syftar till att beskriva den normala könsutvecklingen hos nötkreatur och jämföra framförallt den honliga utvecklingen med den som sker hos freemartinfoster samt redogöra för anatomiska förändringar som uppkommer vid freemartinism. Ytterligare områden som kommer belysas är samband mellan multipla ovulationer och mjölkavkastning samt behov av diagnostiska metoder för att identifiera freemartinism. READ MORE

 4. 4. Gnuer kontra tamboskap : konflikten mellan gnuer och traditionell hållning av tamboskap i östra Afrika

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Amelia Åkesson; [2019]
  Keywords : gnu; pastoralism; boskap; samexistens; konkurrens; elakartad katarralfeber;

  Abstract : Samexistens mellan vilda och tama djur fungerar inte alltid smärtfritt. Pastoralister, vars djurhållning bygger på att gå med djuren dit bete finns, så kallad frigående betesdrift, påverkas i stor grad av det vilda djurlivet. Ett stort problem för pastoralister i vissa områden i Afrika är gnuer. READ MORE

 5. 5. Djurhälsa och djurhållningsrutiner för kalvar på svenska mjölkgårdar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Caroline Andersson; [2019]
  Keywords : kalvdödlighet; kalvsjuklighet; diarré; respiratoriska sjukdomar; inhysningssystem;

  Abstract : Kalvhälsa är en väldigt viktig faktor för att kunna hålla en god produktionsekonomi i sin mjölkkobesättning. Tyvärr är kalvdödlighet på grund av diarré och respiratorisk sjukdom ett vanligt förekommande problem på svenska gårdar och runt om i världen. READ MORE