Essays about: "calf"

Showing result 1 - 5 of 160 essays containing the word calf.

 1. 1. Risker och fördelar för juverhälsan vid kombinerad digivning och mjölkning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Hugo Muhrbeck; [2019]
  Keywords : mjölkko; djurhälsa; djurvälfärd; mjölk; mjölkkvalitet;

  Abstract : Intresset för en mer naturlig djurhållning ökar både hos konsumenter och mjölkbönder i Sverige och Europa. För att öka djurens möjlighet till ett mer naturligt liv kan man låta kalven gå med mamman under hela eller delar av mjölkutfodringstiden. READ MORE

 2. 2. Bovin freemartinism

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Amanda Hammarström; [2019]
  Keywords : freemartinism; chimerism; bovin; reproduktion;

  Abstract : Denna litteraturstudie syftar till att beskriva den normala könsutvecklingen hos nötkreatur och jämföra framförallt den honliga utvecklingen med den som sker hos freemartinfoster samt redogöra för anatomiska förändringar som uppkommer vid freemartinism. Ytterligare områden som kommer belysas är samband mellan multipla ovulationer och mjölkavkastning samt behov av diagnostiska metoder för att identifiera freemartinism. READ MORE

 3. 3. Gnuer kontra tamboskap : konflikten mellan gnuer och traditionell hållning av tamboskap i östra Afrika

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Amelia Åkesson; [2019]
  Keywords : gnu; pastoralism; boskap; samexistens; konkurrens; elakartad katarralfeber;

  Abstract : Samexistens mellan vilda och tama djur fungerar inte alltid smärtfritt. Pastoralister, vars djurhållning bygger på att gå med djuren dit bete finns, så kallad frigående betesdrift, påverkas i stor grad av det vilda djurlivet. Ett stort problem för pastoralister i vissa områden i Afrika är gnuer. READ MORE

 4. 4. Råmjölksutfodringens inverkan på den unga kalvens hälsa

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Michaela Österman; [2018]
  Keywords : råmjölk; kalvar; diarré; kvalitet; volym;

  Abstract : Diarré är en vanligt förekommande sjukdom hos kalvar och i Sverige är infektion med rotavirus och kryptosporidium de vanligaste orsakerna till diarrésjukdomar. Många faktorer påverkar kalvarnas immunförsvar och kan leda till diarré om de inte sköts korrekt. READ MORE

 5. 5. Metodik som använts i vetenskapliga studier om mjölkproduktion där ko och kalv hållits tillsammans

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Sara Pihl; [2018]
  Keywords : digivning; maskinmjölkning; mjölkko; försöksdesign; kalvhållning;

  Abstract : Syftet med denna litteraturstudie var att i detalj beskriva metodiken för studier där kalven i olika mån fått dia sin mamma. De nio granskade artiklarna har som gemensam nämnare att alla kalvar haft tillgång till att få dia sin mamma och att korna dessutom mjölkats i ett maskinmjölkningssystem. READ MORE