Essays about: "capercaillie"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the word capercaillie.

 1. 1. Limiting factors in capercaillie (Tetrao urogallus) conservation

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Christer Moreira Boman; Andreas Pettersson; [2019]
  Keywords : reintroduction; conservation; capercaillie; wildlife management; population viability analysis;

  Abstract : With current extinction rates comparable with the rates of previous mass extinctions and humanities necessity of biodiversity, conservation of habitat and species should be regarded as paramount whenever planning land use. In this paper we have focused on the Western capercaillie (Tetrao urogallus) an umbrella species in Eurasian boreal and temperate forests. READ MORE

 2. 2. Påverkar kallt och blött väder vid kläckning överlevnaden hos tjäderkycklingarna (Tetrao urogallus L.) i Sverige?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Susanna Andersson; Linda Vikström; [2014]
  Keywords : Klimatpåverkan; nederbörd; temperatur; tjäder; populationsstorlek;

  Abstract : Tjäderpopulationen Tetrao urogallus L. har under det senaste årtiondet minskat i täthet i stora delar av sitt utbredningsområde. Det är därför viktigt att undersöka faktorerna som kan påverka tjäderns fortplantning och överlevnad. Det råder delade meningar kring den främsta orsaken till nedgången. READ MORE

 3. 3. Ett skogsbruk anpassat för tjäder : med fokus på häckningsframgången

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Jon Wikström; [2013]
  Keywords : anpassad skötsel; PlanVis; blåbärsris;

  Abstract : I detta kandidatarbete har de viktigaste faktorerna för tjäderns habitatkrav ringats in via litteraturstudier. Därefter har ett skötselprogram utformats i planeringsprogrammet Heureka – PlanVis, där dessa inkorporerats. READ MORE

 4. 4. Tjäderns (Tetrao Urogallus L.) häckningsframgång i det moderna skogsbruket

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Erika Bergmark; [2013]
  Keywords : Kalavverkning; Smågnagarpopulationer; Predation; Blåbärsris; Skogsfågel;

  Abstract : I norra Europa började tjädern minska under mitten på 1900-talet när det moderna trakthyggesbruket tog fart. Man har länge ansett att minskningen av tjädern orsakats av storskaliga avverkningar i gammal skog och att gamla lekplatser dog ut. READ MORE

 5. 5. Geostatistical techniques for predicting bird species occurrences

  University essay from KTH/Geodesi och geoinformatik

  Author : Mohammad Shahiruzzaman; Adnan Rauf; [2011]
  Keywords : ESDA; Kriging; Spline; OLS; SDM; Logistic regression;

  Abstract : Habitat loss and fragmentation are major threats to biodiversity. Geostatistical methods, especially kriging, are widely used in ecology. Bird counts data often fail to show normal distribution over an area which is required for most of the kriging methods. READ MORE