Essays about: "carbon emission intensity"

Showing result 1 - 5 of 27 essays containing the words carbon emission intensity.

 1. 1. CCS via Electrochemical CO2 Reduction to Ethylene-based Polymeric Construction Materials

  University essay from KTH/Kemiteknik

  Author : Christian Taylor; [2021]
  Keywords : CCS; Electrochemical CO2 Reduction; CO2 to Ethylene; Power-to-X; Polymeric Construction Materials; Circular Carbon Economy; Electrolysis; CO2 electroreduction; CCS; Elektrokemisk CO2-reduktion; Koldioxid till Eten; Power-to-X; Polymera konstruktionsmaterial; Cirkulär kolekonomi; elektrolys; CO2-elektroreduktion;

  Abstract : IPCC SR15 rapporterade att alla framtida scenarier för att begränsa klimatförändringen till 1,5°C är starkt beroende av negativa utsläppstekniker, såsom geografisk CO2-lagring som används av Stockholm Exergi’s Värtaverket. Men kan man uppnå starkare klimatvinster genom en cirkulär koldioxidekonomi? Bildandet av en cirkulär koldioxidekonomi är absolut nödvändigt för att uppnå global koldioxidneutralitet, men hur kommer vi dit? Elektrolys av CO2 erbjuder en ekonomiskt och miljömässigt attraktiv väg för att uppgradera CO2-utsläpp till värdefulla bränslen och råvaror, vilket minskar användningen av fossila resurser och CO2-utsläpp till atmosfären. READ MORE

 2. 2. Convergence of CO2 emissions in the Americas

  University essay from Jönköping University/IHH, Nationalekonomi

  Author : Mikael Arvidsson Martins; [2021]
  Keywords : Carbon Dioxide Emissions; Emission Intensity; Convergence; Club Convergence; The Americas;

  Abstract : Maintaining global warming to 2 degrees Celsius above pre-industrial levels is vital. Whether the convergence hypothesis holds for carbon dioxide emissions is important for policymakers facing this issue. This paper investigates the convergence behavior of carbon dioxide emissions for 39 countries in the Americas from 1960-2016. READ MORE

 3. 3. Techno-economic analysis of implementing energy-efficiency and alternative fuels in Indonesia using OSeMOSYS

  University essay from KTH/Energiteknik

  Author : Kushagra Gupta; [2020]
  Keywords : Energy System Model; OSeMOSYS; Open Source; Indonesia; Sustainable Development Goals; Energy Policies; Energy Efficiency; Fuel Switching; Emission; Energi System Modell; OSeMOSYS; Öppen källa; Indonesien; Hållbara Utvecklingsmål; Energi Politik; Energi Effektivitet; Bränsle Omkoppling; Utsläpp;

  Abstract : Indonesia’s energy demand has been growing rapidly driven by increasing population, urbanization, and rapid economic growth. With increasing energy demand, the emissions associated with the energy sector continue to increase. READ MORE

 4. 4. Environmental assessment of combined heat and cold production plants for district thermal networks, through optimization methods

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Robin Roure; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : With the international commitment behind the Paris Agreement, district thermal networks’ contribution to final energy demand are bound to increase as they allow significant emission savings. In addition to that, the cooling demand is expected to increase significantly in the coming years. READ MORE

 5. 5. Carbon tax for emission targets - An alternative application of the DSGE model for optimal fossil fuel taxation by Golosov, Hassler, Krusell and Tsyvinski 2014

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Author : Anita Hafner; [2019]
  Keywords : Carbon tax; Integrated Assessment Model; Damage function; Emission targets;

  Abstract : Economists widely agree that a Pigouvian fee on emissions is the first best option to correct for the un-priced externality of climate change. However, scientific estimates of future global costs of climate change are varying. READ MORE