Essays about: "carbon sequestration"

Showing result 1 - 5 of 87 essays containing the words carbon sequestration.

 1. 1. A Numerical Analysis on the Effects of Using CO2 as a Driving Fluid for a Geothermal Plant

  University essay from Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Author : David Bennich; [2020]
  Keywords : reinjection; two-phase flow; geothermal energy; CO2 sequestration; iTOUGH2; ECO2N; återinjektion; tvåfasflöde; geotermisk energi; koldioxidlagring; iTOUGH2; ECO2N;

  Abstract : To limit the effect of global warming society needs clean energy sources and to reduce emissions of greenhouse gases into the atmosphere. By combining carbon capture and storage technologies together with geothermal power production it is possible to gain fossil free energy while potentially storing CO2 at the same time. READ MORE

 2. 2. Alternative oxidase respiration in the mycorrhizal fungus Laccaria bicolor

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Hilda Mikaelsson; [2019]
  Keywords : L. bicolor; mycel; ektomykorrhiza; cellandning; AOX; alternativt oxidas; cytokromoxidas; cyanid; mycelium; ectomychorriza; respiration; alternative oxidase; cytochrome oxidase; salicylhydroxamic acid; n-propyl gallate; cyanide;

  Abstract : The temperature on Earth is rising, and one of the main drivers is anthropogen-ic greenhouse gases such as carbon dioxide (CO2). The world’s forests act as carbon sinks, binding carbon into their biomass. The net carbon assimilation is determined by the uptake and release of CO2 through the processes of photo-synthesis and respiration. READ MORE

 3. 3. Fysisk planering för begränsad klimatpåverkan

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Josefin Ågren; [2019]
  Keywords : fysisk planering; begränsa klimatförändringarna; kolinlagring; växthusgasutsläpp; urban sprawl; stadsranden; lantbrukslandskap; planetära gränser; klimaträttvisa;

  Abstract : Mänskligheten konsumerar utöver jordens tillgångar. Naturliga system rubbas. Klimatförändringarna hotar världen med extremväder. I Parisavtalet beslutades det att mänskligheten ska arbeta för att bromsa temperaturhöjningen vid 1,5 grader från förindustriell tid. READ MORE

 4. 4. Skogsskötselprogram för maximering av kolbindning : En fallstudie på Kramfors kommuns skogar

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Ingrid Levin; Linnea Tysklind; [2019]
  Keywords : kolbindning; nettoprimärproduktion; kolsänka; boreal skog; klimatförändring;

  Abstract : Global uppvärmning och klimatförändringar gör att skogens roll som kolsänka blir allt större. De boreala skogarna utgör en större kolsänka än vad de tropiska och tempererade skogarna gör sammanlagt, det är därför mycket viktigt att förvalta dessa boreala skogar på ett hållbart sätt för att begränsa mängden koldioxid i atmosfären. READ MORE

 5. 5. Environmental issues from sugarcane plantations in Brazil and how to handle them with market-based instruments

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Author : Freja Milton; [2019]
  Keywords : Market-based instruments; environmental offsets; Payments for ecosystem services; PES; Brazil; bioplastic; biopolymer; sugarcane; certification; environmental impacts from sugarcane cultivations.; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : This study is a literature review of three market-based instruments used for land management; environmental offsets, payments for ecosystem services (PES) and certification, and how they could be used to mitigate environmental impacts from sugarcane cultivation in Brazil when purchasing biopolymers. The study showed that certification is the most common market-based instrument in Brazil. READ MORE