Essays about: "carcinogent"

Found 2 essays containing the word carcinogent.

 1. 1. Läkemedelsverket återkallande av flunixin för behandling av livsmedelsproducerande djur

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Ulrika Holmquist; [2019]
  Keywords : Dietanolamin; DEA; flunixin; carcinogent;

  Abstract : Flunixin är ett antiinflammatoriskt och smärtstillande veterinärläkemedel. Det har tillsammans med fyra andra veterinära läkemedel blivit återkallade för medicinering av livsmedelsproducerande djur inom EU. Syftet med litteraturstudien är att utreda vad som ligger bakom återkallandet och vilka risker dietanolamin utger. READ MORE

 2. 2. Fumonisin B1 : toxiska effekter och verkningsmekanismer för toxicitet

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Linnea Eknefelt; [2015]
  Keywords : fumonisin B1; FB1; ekvin leukoencefalomalaci; ELEM; hole in the head syndrome; lungödem gris; PPE; fusarium; levertoxicitet; njurtoxicitet; carcinogent; equine leukoencephalomalacia; porcine pulmonary edema; liver toxicity; kidney toxicity; carcinogenic;

  Abstract : Mykotoxinet fumonisin B1 som förekommer i hela världen på framförallt majs, har visats ge upphov till flera olika toxiska effekter hos en mängd olika djurslag. De mest specifika är leukoencefalomalaci hos häst (ELEM) och lungödem hos gris (PPE), men även skador i lever, njurar och hjärt-kärlsystemet samt carcinogenicitet har observerats. READ MORE