Essays about: "cardboard"

Showing result 11 - 15 of 37 essays containing the word cardboard.

 1. 11. Hur nå produktionsmålen vid konverteringsenhet för kartong : möjligheter till effektivisering

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Johannes Burgman; [2016]
  Keywords : fallstudie; ständiga förbättringar; lean produktion; värdeflöde;

  Abstract : Denna fallstudie genomfördes på Iggesund Paperboards förädlingsanläggning för kartong i Strömsbruk. Syftet med studien var att ta fram förbättringsförslag inom Strömsbruks värdeflöde och organisation vilka skulle kunna hjälpa Strömsbruk att nå sin fulla kapacitet och förbättra lönsamheten. READ MORE

 2. 12. Refrigerated Display Unit

  University essay from Lunds universitet/Produktutveckling

  Author : Josefine Eliasson; [2016]
  Keywords : Refrigerated display; Cardboard display; Peltier elements; Power consumption; Exposure; Technology and Engineering;

  Abstract : In today’s competitive food marketing, new innovative ways of standing out in a crowd grows more important by every day. Smurfit Kappa Sweden AB, a leading manufacturer of cardboard, paper and packaging products desired to meet customer demands, displaying refrigerated products in the same manner as non-refrigerated products. READ MORE

 3. 13. Optimization of Transport Simulation for Infusion Bags : - A Study of Wear on Plastic Packaging

  University essay from Uppsala universitet/Tillämpad materialvetenskap

  Author : Sofie Wallin; [2015]
  Keywords : ;

  Abstract : This report presents a method for transport simulation of infusion bags. A cardboard box filled with infusion bags have been vibrated with an in house developed shake rig, using fixed frequency and horizontal direction. READ MORE

 4. 14. Design and development of a medical device for diagnosis of COPD

  University essay from Lunds universitet/Produktutveckling

  Author : Sanna Eriksson; Sofia Isaksson; [2015]
  Keywords : prototyping; ergonomics; product development; pulmonary function measurement; medical device; Technology and Engineering;

  Abstract : Denna rapport redogör för design och utveckling av ett medicintekniskt instrument för diagnos av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller emfysem. Arbetet utgår ifrån en ny diagnosmetod och ett instrument i form av en funktionell prototyp som används för att testa den nya diagnosmetoden. READ MORE

 5. 15. Creating a pleasurable aluminium packaging

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Author : Jose Campillo; Celia Garcia; [2015]
  Keywords : Pleasurable aluminium packaging;

  Abstract : This project has been carried out in collaboration with CC Pack, a Swedish packaging company located in Tibro, and under the supervision of University of Skövde.The aim of the project is the creation of a new aluminium packaging, with the intention of satisfying the highest number of customers' requirements, getting also a differentiation from the competitors. READ MORE