Essays about: "cardboard"

Showing result 6 - 10 of 30 essays containing the word cardboard.

 1. 6. Illusionsdesign : optiska illusioner som verktyg vid gestaltning inom landskapsarkitektur

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Karolin Hård; Ivar Michélsen; [2017]
  Keywords : design; forcerat perspektiv; landskapsarkitektur; modell; optiska illusioner; perception;

  Abstract : Denna kandidatuppsats behandlar optiska illusioners effekt på rumsuppfattning och hur de kan användas som designprinciper i gestaltning för att möta utmaningar inom landskapsarkitektur. I arbetet studeras några typer av tredimensionella optiska illusioner som genom historien har applicerats på verkliga platser. READ MORE

 2. 7. Quantification of Waste Generation in the EU - A PPCA and regression analysis on prediction of recyclable waste

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Author : Filip Sandkvist; [2016]
  Keywords : Correlation; multivariate; PCA; recyclable; regression; waste; avfall; korrelation; multivariat; återvinningsbar; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : In this study, data of the generation of recyclable wastes from the EU member states, and possible explaining factors for describing this generation, are examined through a combination of Probabilistic Principal Component Analysis (PPCA) and multivariate regression analysis. The purpose is to identify some of the biggest contributors to the generation of recyclable wastes, and, based on these contributors, find a linear function that describes the generation of different recyclable wastes, as well as assess the predictive power of this function. READ MORE

 3. 8. Hur nå produktionsmålen vid konverteringsenhet för kartong : möjligheter till effektivisering

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Johannes Burgman; [2016]
  Keywords : fallstudie; ständiga förbättringar; lean produktion; värdeflöde;

  Abstract : Denna fallstudie genomfördes på Iggesund Paperboards förädlingsanläggning för kartong i Strömsbruk. Syftet med studien var att ta fram förbättringsförslag inom Strömsbruks värdeflöde och organisation vilka skulle kunna hjälpa Strömsbruk att nå sin fulla kapacitet och förbättra lönsamheten. READ MORE

 4. 9. Refrigerated Display Unit

  University essay from Lunds universitet/Produktutveckling

  Author : Josefine Eliasson; [2016]
  Keywords : Refrigerated display; Cardboard display; Peltier elements; Power consumption; Exposure; Technology and Engineering;

  Abstract : In today’s competitive food marketing, new innovative ways of standing out in a crowd grows more important by every day. Smurfit Kappa Sweden AB, a leading manufacturer of cardboard, paper and packaging products desired to meet customer demands, displaying refrigerated products in the same manner as non-refrigerated products. READ MORE

 5. 10. Optimization of Transport Simulation for Infusion Bags : - A Study of Wear on Plastic Packaging

  University essay from Uppsala universitet/Tillämpad materialvetenskap

  Author : Sofie Wallin; [2015]
  Keywords : ;

  Abstract : This report presents a method for transport simulation of infusion bags. A cardboard box filled with infusion bags have been vibrated with an in house developed shake rig, using fixed frequency and horizontal direction. READ MORE