Essays about: "casarean section"

Found 1 essay containing the words casarean section.

  1. 1. Effekter på valpar i samband med smärtlindring vid kejsarsnitt

    University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Author : Sara Hahne; [2014]
    Keywords : valpar; kejsarsnit; analgesi; ; laktation; smärtlindring; opioider; nsaid; puppies; whelps; analgesia; casarean section; lactation; opioids;

    Abstract : Dystoki drabbar omkring 16 % av alla dräktiga tikar i Sverige. Drygt hälften av dessa kejsarsnittas. Kejsarsnitt är ett kirurgiskt ingrepp som av djurvälfärdsskäl med fördel kan behandlas med smärtstillande läkemedel. READ MORE