Essays about: "cellulose"

Showing result 1 - 5 of 211 essays containing the word cellulose.

 1. 1. Emulsifying properties of cellulose oxalate and pectin from Norway spruce bark

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Semonti Hussain; [2022]
  Keywords : Cellulose oxalate COX ; Bark; Norway spruce; Pectin; Pickering emulsion; Pulp;

  Abstract : Nanocellulose is a sustainable material and has shown interesting properties in various applications. One such application is Pickering emulsion, where the nanocellulose stabilizes the oil and water interface. READ MORE

 2. 2. How the Choice of Primary Treatment Affects the Biogas Potential of Primary Sludge

  University essay from Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Author : Fanny Blom; [2022]
  Keywords : wastewater treatment; primary treatment; biogas potential; primary settling treatment; rotating belt filter; chemically enhanced primary treatment; environmental engineering; water resources engineering; Technology and Engineering;

  Abstract : The global heating has resulted in rising temperatures and more extreme weather conditions around the world. In combination with increasing energy demands, this has led to an increasing demand of renewable energy. One option is utilizing the wastewater to produce biogas. There-fore, wastewater can be seen as a resource rather than waste. READ MORE

 3. 3. Photocatalytic generation of hydrogen from cellulose

  University essay from KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Author : Stefano De Luca; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : Uncontrolled emission of greenhouse gases caused by consumption of fossil fuels has led to the urgent need to develop low-emitting energy technologies such as those exploiting renewable energies. In this context, hydrogen (H2) represents an opportunity to enhance the development of such technologies, in light of the possibility to use it as an energy storage for non-programmable renewables, and for its potential to decarbonize key emitting sectors such as transport sector. READ MORE

 4. 4. Membrane filtration for the recovery of zinc chloride from wastewater from a recycling process for cellulose textiles

  University essay from Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Author : Ebba Andersson; [2022]
  Keywords : textilåtervinning; membranfiltrering; mikrofiltrering; nanofiltrering; zinkklorid; kemiteknik; Technology and Engineering;

  Abstract : Textilkonsumtionen i världen idag är hög, varje år köpts och slängs textilier långt mer än vad världens resurser tillåter. I ett försök att hitta ett hållbart sätt att återanvända textilierna har institutionen för kemiteknik vid Lunds universitet påbörjat ett forskningsprojekt för att undersöka möjligheterna till att återanvända textilfibrerna från grunden; genom att bryta ner textilierna till fiber ska det gå att återanvända samma textilfiber till nya textilier i en ny åter-vinningsprocess. READ MORE

 5. 5. Cellulose oxalates in biocomposites

  University essay from KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Author : Jiarong Liang; [2021]
  Keywords : cellulose; cellulose oxalate; compatibilizer; composite; mechanical properties; polypropylene; cellulosa; cellulosaoxalat; kompatibiliseringsmedel; komposit; mekaniska egenskaper; polypropylen;

  Abstract : Under de senaste åren, på grund av överanvändningen av icke förnybara resurser har den ekologiska miljön på jorden påverkats allvarligt. I takt med detta ökade oron bland människor om att resurserna skulle ta slut. Därför är det nödvändigt att utveckla och använda mer miljövänliga förnybara resurser. READ MORE