Essays about: "certifierade skogsägare"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the words certifierade skogsägare.

 1. 1. Ekonomisk jämförelse mellan certifierat och ocertifierat skogsbruk

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Sofia Andersson; [2021]
  Keywords : certifiering; FSC; generell hänsyn; lönsamhet; PEFC Certification; nature conservation; PEFC; profitability;

  Abstract : I skrivande stund blåser det hårt kring skogsbruket och den svenska modellen att bruka den skogliga resursen är starkt ifrågasatt. Detta i en tid då skogen anses vara svaret på många av dagens hållbarhetsfrågor. Skogsbranschen har utöver kraven i skogsvårdslagen tagit fram egna riktlinjer för god miljöhänsyn i produktionsskog. READ MORE

 2. 2. Privata enskilda markägares inställning till skogscertifiering : en intervjustudie om fördelar och nackdelar ur ett markägarperspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Clara Hernblom; Emma Häggberg; [2021]
  Keywords : attityder; FSC; PEFC; attitudes;

  Abstract : Miljömedvetenheten ökar konstant i dagens samhälle. Skogscertifieringar är därmed ett högst relevant ämne på grund av den växande diskussionen om produktionsskogarna och debatten om ett hållbart skogsbruk. READ MORE

 3. 3. Barriers to FSC certification for small forest owners in Sweden

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Cristopher Johansson; [2018]
  Keywords : certification; certifiering; FSC; kvalitativ; PEFC; qualitative;

  Abstract : The awareness of sustainable development challenges is growing. Companies are important players in society's development and in order to follow that development, action towards more sustainable business practises is required. READ MORE

 4. 4. Nyckelbiotoper i allmänhetens blickfång : en analys av svensk medierapportering 1991-2018

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Isabella Hallberg Sramek; [2018]
  Keywords : media dagspress; frameanalys; skogspolitik; biologisk mångfald; skogsstyrelsen; nyckel-biotop;

  Abstract : År 1993 startade en nationell inventering av nyckelbiotoper i Sverige med syftet att identifiera de biologiskt värdefulla miljöerna i skogslandskapet. I dagsläget omfattas nyckelbio-toper av en samrådsplikt i enlighet med Miljöbalken. För FSC-certifierade skogsägare är det dessutom inte tillåtet att avverka nyckelbiotoper. READ MORE

 5. 5. Hänsyn till varje pris : en intervjustudie med gruppcertifierade skogsentreprenörer i norra Sverige

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Louise Martinsson; [2016]
  Keywords : PEFC; gruppcertifiering; skogsentreprenör; kostnadsslag; intervjustudie;

  Abstract : Miljöfrågor har i flera år varit ett ämne som engagerat mig. Samhällets intresse för miljön avspeglar sig i den skogspolitik som Sveriges riksdag beslutar om. För att bidra till en hållbar samhällsutveckling har Sveriges riksdag och regering utformat 16 miljömål. READ MORE