Essays about: "challenges of preschool teachers"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the words challenges of preschool teachers.

 1. 1. EARLY CHILDHOOD CARE AND EDUCATION AND CHALLENGES OF PRESCHOOL TEACHERS IN RURAL INDI

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Author : Shalini Katoch; [2022-01-27]
  Keywords : early childhood education; challenges of preschool teachers; India;

  Abstract : Aim: The Aim of this qualitative study is to contribute to the research on the preschool teacher’s experiences and challenges of curriculum implementation and give the opportunity to teacher’s voices to be heard. Through preschool teacher’s experiences, the study intends to identify patterns of similarity in order to understand the challenges preschool teachers face in implementing curriculum for underprivileged children in rural India. READ MORE

 2. 2. Utevistelse på förskolan : hur barns utevistelse påverkas av platsens förutsättningar och andra faktorer

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jenny Lind; [2021]
  Keywords : friyta; förskola; förskolegård; barn; utevistelse; lek; utflykt;

  Abstract : Denna studie syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar förskoleverksamhetens utevistelse och barnens lek. Tidigare studier inom området har visat att utevistelsen är viktig för barns hälsa och välmående. Dessa undersökningar har också visat att stora kuperade gårdar med naturlig växtlighet ger mer aktiva barn. READ MORE

 3. 3. Teachers` Perception of Outdoor Learning : Benefits and Challenges of Outdoor Learning

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Author : Bukola Ayeme; [2020]
  Keywords : Outdoor activities; chidren; playing ground; development; teachers;

  Abstract : Outdoor learning has become very visible in recent times ,it is seen in different public medias such as magazines, on television, on various websites on internet, in the press and on public notice boards in different countries, accompanying different advertisements displaying a healthy lifestyle especially in early years of studies ( preschool ).The author seeks to address the perception of  Erasmus project “Dehors ” teachers`  experience outdoor, focusing majorly on the benefits and difficulties that these preschool teachers face while teaching outdoors. READ MORE

 4. 4. Differentiated instruction in the EFL Classroom : Accommodation for advanced students in Swedish Primary Education

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Author : Anne Loberg; [2020]
  Keywords : English as foreign language; primary education; advanced students; differentiated instruction;

  Abstract : Classrooms in Sweden are heterogeneous and this is acknowledged in the curriculum, stating that all students have an equal right to education at their own level. Teachers must, therefore, design their teaching plan taking this into account. READ MORE

 5. 5. More differences than similarities : A multiple case study of preschool education and care in Uganda

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Author : Lina Sundström; [2019]
  Keywords : Preschool; quality; developing countries; special educational needs;

  Abstract : This study about preschool education and care in four preschools, in Uganda, used a mixed-methods approach and a multiple-case study design. It investigated the preschools’ qualities, the resources available, the organisation, characteristics in regard to children with special educational needs and the preschools’ strengths, challenges and improvement needs. READ MORE