Essays about: "change management in IT industry"

Showing result 1 - 5 of 260 essays containing the words change management in IT industry.

 1. 1. Blockchain Technology and the Implementation in the Supply Chain: Occuring Barriers : A multiple case study

  University essay from Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Author : Philipp M. Block; Sophia K. Marcussen; [2020]
  Keywords : blockchain technology; supply chain management; technology implementation; barriers; interconnections; Blockchain Technologie; Lieferketten Management; Technology Implementierung; Barrieren; Zusammenhänge zwischen Barrieren;

  Abstract : Aim of the research is to investigate, on basis of four different perspectives, which barriers inhibit the implementation of blockchain technology in the supply chain. Method used is a multiple case-study based on a qualitative research strategy using an inductive research approach. READ MORE

 2. 2. Exotiska träd och ståndortsförbättring : två modeller för att hantera framtida klimatutmaningar för urban trädanvändning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johan Nilsson; [2020]
  Keywords : stadsträd; exotisk; inhemsk; jordförbättring; ekosystemtjänster; invasiv; trädsjukdomar SLU; Sveriges;

  Abstract : I takt med att klimathotet blir allt mer reellt ställs större krav på utformningen av framtidens städer. Högre temperaturer, ökande nederbördsmängder och risken för torka gör att vi tvingas förändra sättet vi ser på stadsutveckling. READ MORE

 3. 3. Smart Contracts, Insurtechs and the Future of Insurance

  University essay from Lunds universitet/Innovationsteknik

  Author : John Scherrer; Abtin Salahshor; [2020]
  Keywords : Smart contracts; Blockchain; Insurance; Insurtech; Diffusion theory; Adoption barriers; Technology and Engineering;

  Abstract : The insurance industry is notoriously conservative and has seen comparably few technological improvements in the last fifty years. A wave of new technology- driven insurance firms, or insurtechs, is changing that. READ MORE

 4. 4. The Initial Stage of Beyond Budgeting Implementation: A Case Study of an Automotive Company

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Lorena Velazquez; Terezie Urmaničová; [2019-08-09]
  Keywords : MAC; Beyond Budgeting; Performance Steering; Culture; Leaders; Factors; Barriers; Challenges; Implementation process;

  Abstract : MSc in Accounting and Financial Management.... READ MORE

 5. 5. Capturing Supplier Innovation - Single Case Study of how Kongsberg Automotive can Facilitate Supplier Innovations

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Rasmus Tyft; [2019-07-09]
  Keywords : Innovation; Supplier Innovation; New product development; Early Supplier Involvement;

  Abstract : MSc In Innovation and Industrial Management & MiM in Innovation and Entrepreneurship.... READ MORE