Essays about: "changing climate"

Showing result 1 - 5 of 539 essays containing the words changing climate.

 1. 1. How does an adaptation of forest management to storm damage risk affect indicators for sustainable forestry? : an analysis with Heureka PlanWise in a future with an increased risk of storm damages to forests

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Linnea Larsson; [2022]
  Keywords : changing climate; decision support system; forest damage; forest management; storm; trade-off; ; wind;

  Abstract : With a changing climate, the risk for damage to the forest will increase. In Sweden, large storm damages have been more common under the 20th century and are also the damaging event that has resulted in the largest damages in Europe. READ MORE

 2. 2. Tillskottsutfodring av ren (Rangifer tarandus) på slakterier : rutiner och utmaningar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Ida Suopanki; [2022]
  Keywords : tillskottsutfodring; Rangifer tarandus; slakteri; metabolism; rutiner; utmaningar;

  Abstract : Utfodring av ren blir alltmer vanligt inom renskötseln på grund av krympande betesmarker och förändrade klimatförhållanden. Faktorer som skogsbruk och infrastruktur har bidragit till konkurrens om marken. Vidare har klimatförändringar i form av temperaturväxlingar och mer nederbörd bidragit till svårare vinterbetesförhållanden. READ MORE

 3. 3. Kyrkogårdar och deras träd på Gotland : i ett föränderligt klimat med fokus på torka och trädsjukdomar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linda Jacobsson; [2022]
  Keywords : Kyrkogårdsträd; framtidsklimat; klimatförändringar; naturtyp; miljöstressorer; abiotisk stressfaktor; biotisk stressfaktor; torkstress; patogener; skadedjur;

  Abstract : De pågående klimatförändringarna förväntas att bli mer allvarliga och frekventa, vilket kommer att öka riskerna för träddödlighet runt om i världen. Gotlands framtidsklimat kommer sannolikt att bli torrare och varmare. Dessa förändringar kan i sin tur påverka kyrkogårdsträden. READ MORE

 4. 4. The Participation and Contribution of Local Non-Governmental Organisations from the Global Southern States of the Middle East North Africa Region, to Global Governance on Climate Change Displacement : Exploring Change Through the Global Compact on Migration and Refugees

  University essay from Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Author : Ellen Pettigrew; [2022]
  Keywords : Climate change displacement; Global Compact on Refugees and Migration; Local; Middle East and North Africa; Non-governmental organisations; Southern;

  Abstract : The aim of this research is to analyse how local, Southern Middle East and North African NGOs are included or excluded in the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration and the Global Compact on Refugees and how they contribute to a changing global governance on climate change displacement. A combined theoretical framework of social constructivism interlinked with structural and social concepts of power was used in the research. READ MORE

 5. 5. Off with the Offset: The Reshaping of Voluntary Carbon Market Post-Paris Agreement

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Author : Shilin Wang; Arnachani Riaseta; [2022]
  Keywords : Paris Agreement; Voluntary Carbon Market; Carbon offsetting; Market-shaping; Market work;

  Abstract : The 2015 Paris Agreement presented a fundamental disruption to the fabric of international carbon markets, while at the same time it has been increasing voluntary demand for carbon credits. As a result, voluntary carbon market (VCM) actors, particularly those producing and distributing carbon credits, are facing an intriguing dilemma. READ MORE