Essays about: "chark"

Found 4 essays containing the word chark.

 1. 1. Konsistensförbättring av skivad salami och hushållsmedwurst på Siljans Chark AB

  University essay from SLU/Dept. of Food Science

  Author : Anna-Karin Rundqvist; [2015]
  Keywords : pH; starterkultur; temperatur; receptsammansättning; recipe; starter culture; temperature;

  Abstract : Siljans Chark AB är ett lokalt förankrat företag i Mora. Där tillverkas många olika typer av charkprodukter, bland annat varmkorv, grillkorv, falukorv, leverpastej samt de fermenterade smörgåspåläggen salami och hushållsmedwurst. READ MORE

 2. 2. Bakomliggande faktorer till vertikal integration mellan dagligvaruhandeln och kött- och charkindustrin : en fallstudie av två företag i vardera bransch

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Maria Rosendahl; Axel Walle; [2006]
  Keywords : kött; chark; integration; dagligvaruhandel; EMV; kontrakt;

  Abstract : Tre stora handelsblock dominerar idag den svenska dagligvaruhandeln. För många av leverantörerna står samhandeln med dessa kedjor för en stor del av omsättningen. Rådande förutsättningar framkallar en sårbarhet hos leverantörerna, eftersom de oftast är beroende av ett fåtal större kunder. READ MORE

 3. 3. Strukturförändringar inom svensk styckningsindustri : strategival och möjligheter

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Mats Johansson; [2006]
  Keywords : styckningsföretag; styckningsindustrin; strategi; differentiering; fokusering; avveckling;

  Abstract : Syftet med denna studie är att kartlägga små och medelstora styckningsföretags förutsättningar och möjligheter vid en förändring av marknaden. Utifrån kartläggningen skall studien belysa vilka möjligheter som finns för ett företag gällande vertikal och horisontell integration eller avveckling samt olika strategier, nämligen kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokusering. READ MORE

 4. 4. The regional meat producers' way to the market

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Karolina Larsson; [2004]
  Keywords : co-operatives; cooperatives; regional food; local food; meat; Supply Chain Management; Siljans Chark; Konsum Värmland; Sweden;

  Abstract : Siljans Chark and Konsum Värmland cured meats and provisions factory are small-scaled meat producers that market their products with "the regional concept". As the centralization is increasing in the food retail chains, it is becoming more difficult for companies like these to succeed. READ MORE