Essays about: "charlotte hansson"

Found 2 essays containing the words charlotte hansson.

 1. 1. “Hur går det på jobbet?” : enkätstudie om Herzbergs hygien- och motivationsfaktorers påverkan på anställdas intention att stanna kvar i sin tjänst

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Charlotte Hansson; Jonatan Ståtenhag; [2021]
  Keywords : Herzbergs motivationsfaktorer; personalomsättning; lantbrukspersonal; behålla anställda; anställningslängd; Herzberg s motivational factors; staff turnover; agricultural staff; retaining employees; length of employment;

  Abstract : Att hitta väl anpassad personal kan för många gårdar vara en utmaning. Tillgången på kompetent arbetskraft är av yttersta vikt för fungerande lantbruksföretag då en hög omsättning av personal riskerar att bli kostsamt och kan hämma utvecklingspotentialen för företaget. READ MORE

 2. 2. Competition between wild bees and manged honeybees : a review of floral preferences

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Charlotte Hansson; [2020]
  Keywords : honeybees; competition; solitary bees; displacement;

  Abstract : The decline of wild pollinators has given ground for a debate on the effects of managed honeybees to wild populations. Even though honeybees are native to some areas, management and domestication has had an indisputable effect on their foraging behaviour and thus the potential effect on surrounding taxa. READ MORE