Essays about: "children’s drawing"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the words children’s drawing.

 1. 1. Mellan lekmiljö & vuxenvärld : hur Uppsala kommuns riktlinjer kan stödja tonåringars användning av utemiljöer

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Frida Jonsson; [2021]
  Keywords : riktlinjer; utemiljöer; parker; tonåringar;

  Abstract : Forskning om tonåringar och hur utemiljöer bör utformas efter deras behov är relativt limiterad. Det finns kommunala riktlinjer i Uppsala som guidar i planeringen av parker och grönytor. Det är dock oklart huruvida, eller hur väl riktlinjerna hanterar tonåringars behov av utemiljöer. READ MORE

 2. 2. Capturing children's perspectives about decision-making in the Swedish preschool setting. : How children's rights can be understood by exploring children's voices.

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Author : Evdokia Hristia; [2020]
  Keywords : decision-making; preschool; children s rights; Sweden; children’s voices;

  Abstract : This thesis aims to examine children's perceptions of decision-making at the Swedish preschool context by exploring children's voices. This qualitative work is motivated by the United Nations Rights of the Child that became law on the 1st of January 2020 in Sweden. READ MORE

 3. 3. Hej Åsikter! : An Ecosystem of Child and Youth Participation.

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

  Author : Braulio Francisco Gutierrez Sanchez; [2019]
  Keywords : Children’s participation; Children’s empowerment; Participation ecosystems.;

  Abstract : One of the major contributions of the UN Convention on the Rights of the Child(UNCRC) to the context of children’s rights was the introduction of participation.In addition to the right to provision and protection, participation gives children theright to express their opinions in all matters affecting them. READ MORE

 4. 4. Non-normative Family on Children's Television : Queering Kinship, Temporality and Reproduction on Steven Universe

  University essay from Linköpings universitet/Tema Genus

  Author : Paulina Kozuchova; [2018]
  Keywords : queer family; queer temporality; queer kinship; queer reproduction; normativity; Steven Universe; Cartoon Network; children’s animation;

  Abstract : The purpose of this Master’s thesis is to examine queer aspects of the animated television show Steven Universe (2013-present), created by Rebecca Sugar and produced by Cartoon Network. Situating Steven Universe in the context of Cartoon Network and children’s animation in general, and drawing on queer theory, as well as feminist cultural studies and kinship studies, the thesis aims to contribute to understanding of non-normative family representation in children’s entertainment. READ MORE

 5. 5. Barns möjlighet till medverkan i BKA-processen : exemplifierat genom Sylteskolan i Trollhättan

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linn Arnås; Klara Elg; [2016]
  Keywords : barnkonsekvensanalys; BKA; barnkonventionen; barns rättigheter; barns perspektiv; barns medverkan; enkätundersökning; gåtur;

  Abstract : Under de två senaste decennierna har barn och unga börjat ses mindre och mindre som enbart blivande vuxna utan allt större värde har också satts på barndomens egenvärde. Barnen ses mer och mer som kompetenta och självständiga individer som besitter en expertkunskap om den egna utemiljön. READ MORE