Essays about: "children s development"

Showing result 1 - 5 of 420 essays containing the words children s development.

 1. 1. Skolgårdsgestaltningen påverkar användningen : gröna kvaliteter stärker ungdomars rätt till lek och vila

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rut Lindeberg; [2021]
  Keywords : landskapsarkitektur; ungdomar; skolgårdsgestaltning; barnkonventionen; gröna kvaliteter;

  Abstract : Kring ungdomars skolgårdar finns en osäkerhet, målgruppen räknas som barn samtidigt som de närmar sig vuxen ålder. FNs Barnkonvention blev 2020 svensk lag vilket ger ungdomar rätt till lek och vila, under pauser från skolarbetet. Skollagen ger dock inget uttalat stöd för en skolgård utan fokuserar på målstyrda kunskapskrav. READ MORE

 2. 2. Mer lek! : En utveckling av ett utvärderingsverktyg för bostadsgårdens lekmiljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Pauline Green; [2021]
  Keywords : lekmiljö; bostadsgård; verktyg; checklista;

  Abstract : Faktorer som förtätningsprocesser, ökad trafik och ett större säkerhetstänk överlag har gjort att barn idag har allt färre platser att vistas på i staden. Bostadsgården är ett av få uterum där barn kan vara och dit de kan ta sig själva. READ MORE

 3. 3. Why work with children’s literature in an ESL-classroom?

  University essay from Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Author : Lucas Brandt; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : AbstractThe purpose of this paper is to find out why children’s literature could be used in an ESLclassroom. We know that children’s literature should be included in an ESL-classroom,according to the national curriculum for English in Sweden, but experience tells me thatactual usage of children’s literature in the teaching of the English language for students inthe early school years is limited. READ MORE

 4. 4. Mimic Drinking from a Straw in a Lab Environment

  University essay from Lunds universitet/Produktutveckling

  Author : Karoline Teigland; Ella von Matern; [2021]
  Keywords : plastic straws; children’s usage; mimic drinking; Tetra Pak; human stresses; Technology and Engineering;

  Abstract : In July 2021, single-use plastics will be banned from the European market, meaning that the plastic straws used with Tetra Pak’s portion packs will no longer be permitted. Therefore, Tetra Pak develops new straws, and it is important to test their functionality, something that previously has been done with panel tests. READ MORE

 5. 5. Connecting to nature in pre-school : a study of place experiences in a low-social economic area related to children´s development

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Amanda Guimarães Gabriel; [2021]
  Keywords : childhood place relations; sense of place in childhood; sense of place in childhood; children s development; outdoor place relations; nature and children s development; learning; low-social economic environments; vulnerable environments; narrative map;

  Abstract : Outdoor environments and nature could positively support pre-school children living in lowsocial economic urban environments. By valuing the role of lived experiences, this research explores how outdoor places and nature could support and counteract the widespread inequities that affect these children. READ MORE