Essays about: "chironomus riparius"

Found 2 essays containing the words chironomus riparius.

 1. 1. Påverkar klimatförändringen trofisk fraktionering av C och N mellan växt och konsument i sötvattenekosystem?

  University essay from SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Author : Evelina Hiltunen; [2018]
  Keywords : chironomus riparius; stable isotopes; trophic fractionation; climate change; oligotrophication;

  Abstract : Temperaturhöjningen som en följd av klimatförändringen väntas gå fortast och bli störst på Nord- och Sydpolen. När lufttemperaturen stiger, stiger även vattentemperaturer och vegetationsgränser flyttas. Detta skulle kunna vara orsaken till den näringsutarmning som kan ses i många arktiska sjöar. READ MORE

 2. 2. Sediment toxicity in River Kolbäcksån – toxicity tests with Chironomus riparius and Gammarus pulex

  University essay from SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Author : Jenny Öhlander; [2003]
  Keywords : Kolbäcksån; sediment toxicity; Chironomus riparius; Gammarus pulex;

  Abstract : During a long time the river Kolbäcksån has been influenced by mining activities in the catchment area and consequently the lakes in the area have been affected by high metal discharges. The most contaminated lake in river Kolbäcksån is L. Saxen, which is situated in the upper part of the river system. READ MORE