Essays about: "city life of people"

Showing result 1 - 5 of 305 essays containing the words city life of people.

 1. 1. Exploring Naturmolnet’s qualities that promote well-being in the public place : pocket parks for a better urban life?

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Rebeca Paolini Madrid; [2022]
  Keywords : pocket parks; public place; well-being; restorative environments; perceived sensory dimensions; social connection; culture; community garden; urban green spaces;

  Abstract : Green public places are in constant threat due to city development and densification. For the benefit of the urban dwellers and the environment, it is important to the development, accessibility, and quality design of public places. READ MORE

 2. 2. Rum för kontemplation i staden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Frida Nilsson; Josefina Granberg; [2022]
  Keywords : landskapsarkitektur; kontemplation; transcendens; rum för eftertanke; Galatheas hage; Östra kyrkogården; Nordisk Djungel;

  Abstract : Det tycks bli allt svårare att hitta stunder i vardagslivet där en kan stanna upp, koppla från och koppla av från alla de krav och intryck som stadens höga tempo utgör i dagens moderna samhälle. Med rådande brist på grönområden, börjar allt fler platser för stillhet och reflektion försvinna till fördel för ”multifunktionella” miljöer. READ MORE

 3. 3. Nature-based solutions for cities transitioning towards sustainability: A participatory evaluation through a social and environmental lens

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling

  Author : Thanyaporn (Pear) Wongtitirote; Aviv Leibovitsh; Zouheir (Zack) Assaf; [2022]
  Keywords : Nature based Solutions NbS ; Strategic Sustainable development; sustainability; participatory evaluation; urban; urban planning; cities; biodiversity; Participatory Photo Mapping PPM ;

  Abstract : Global urbanization trends have made people move to cities where they tend to have less access to nature. Urban nature is important for human well-being and biodiversity, therefore urban planners are increasingly integrating Nature-based Solutions (NbS) projects in urban environments. READ MORE

 4. 4. Re-adapting the Laundry : Inquiring about culture-graded buildings By Participatory Action Research

  University essay from Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Author : Ture Askvall; [2022]
  Keywords : Participatory Action Research; Culture-Grades; Participatory design; design inquiry.;

  Abstract : According to the Stockholm City municipality’s publication The City Museums Cultural and Historical Classifications[Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering], culture-graded buildings in Stockholm are classified by The Stockholm CityMuseum, according to a model of evaluation created by the National Heritage Board, seeking to define what cultural heritage brings to the table (Stockholm City, 2022). As it says in the Swedish National Board of Housing´s Building and planning publication Corruption Prohibition, to ensure the preservation of the positive impacts culturally significant buildings provide for their surroundings, the municipalities enforce laws that affect the development process of the built environment (Boverket, 2021). READ MORE

 5. 5. Med havet i huvudrollen : fem narrativ om blå miljöers betydelse för hälsa och välbefinnande i utveckling av städer

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Karin Axelsson; [2022]
  Keywords : blå miljö; kustlandskap; kustområden; hälsa; översiktsplanering; förtätning; hållbar stadsutveckling; evidensbaserad stadsutveckling;

  Abstract : Såväl akademisk forskning som offentlig förvaltning av utemiljöer tenderar att domineras av ett intresse för gröna miljöer, där begrepp som grönstruktur, grönytor och grönområden är vanligt förekommande. Den här studien riktar strålkastarljuset mot blå miljöer och undersöker hur miljöer där vatten har en dominerande roll kan bidra till hälsa och välbefinnande för människor som bor i städer. READ MORE